Sør-Varanger – Svanvik – Krigsminner, kino/ War Memories, cinema

  Dette bygget står i Svanvik. Det var maskinrommet til den lokale kinoen under siste verdenskrig. Bygget er bygget i naturstein og er en flott severdighet.

  This building is in Svanvik. It was the engine room to the local cinema during World War II. The building is built in stone and is a great attraction. Google trans.