Vadsø – Vadsø kirke (church)

  Vadsø kirke er en langkirke fra 1958 i Vadsø kommune, Finnmark fylke. Den ble oppført i perioden 1954–1958 og innviet 30. mars 1958. Arkitekt for kirken var Magvadso-vadso-kirke-01-09nus Poulsson.

Byggverket er i betong og har 480 plasser. Kirken er oppføvadso-vadso-kirke-02-2rt på samme sted som den forrige kirken, men er orientert nord-syd. Vendt mot byen har den en høy og mektig front med to tårn og en gavl over. Under gavlen er et høyt gyllent spir. Spiret er plassert over kirkens hovedinngang og mellom spiret og inngangsdøren står en skulptur av apostelen Peter. Skulpturen er utformet av Tone Thiis Schjetne.

Utvendig er kirken dekorert med relieff i fasadebetongen. På sidene av tårnene.

 

  Vadsø church ivadso-vadso-kirke-01-05s a church from 1958 in Vadsø, Finnmark county. It was erected in the period 1954-1958 and consecrated on 30 March 1958. The architect of the church was Magnus Poulsson. Tvadso-vadso-kirke-01-11he edifice is in concrete and has 480 seats. The church is listed in the same place as the previous church, but is oriented north-south. Facing the city has a high and powerful front with two towers and a gable above. Under the gable is a high golden spire. The spire is placed over the church’s main entrance and between the spire and the front door stands a sculpture of the apostle Peter. The sculpture is designed by Tone Thiis Schjetne. Outside the church is decorated with relief in facade concrete. On the sides of the towers.
Google trans.

 

 

 

vadso-vadso-kirke-02-1

vadso-vadso-kirke-0021

vadso-vadso-kirke-01-14

vadso-vadso-kirke-01-13

vadso-vadso-kirke-01-12

vadso-vadso-kirke-01-10

vadso-vadso-kirke-01-08

vadso-vadso-kirke-01-07

vadso-vadso-kirke-01-06

vadso-vadso-kirke-01-04