Skansen, Hammerfest

SKANSEN  Hammerfest

I 1807 ble Norge trukket inn i Napolionskrigen. England gikk til blokade av norske havner. Lørdag den 22. juli 1809 Ble Hammerfest angrepet av to engelske krigskip. Etter noen timers motstand med fire kanoner ble byen tatt av av engelskmennene. De ble i byen èn uke og plyndret og ødela alt de kom over.
Sommeren 1910 ble det derfor bygget opp batteri på bysiden og en skanse på Fuglenes. Skansen ble anordnet for forsvar til alle sider og utrustet med seks 12-punds kanoner. Utenfor Skansen ble det oppført et vakthus. Byen ble ikke angrepet igjen.
Skansen ble restaurert i forbindelse med byens 200 års jubileum i 1989.
Kilde: Hammerfest kommune

Red. anmerk: Det står fire gamle søyler bygget opp med steimateriale pluss restene av en trapp som sannsynligvis er fundamentet for det beskrevne vakthuset. Se bildet.

Se også artikkel om et fort fra samme krigen i Bodø. 

På utsiden av gjerdet, mot sjøen, er det rester av byggverk i form av betongrester. Dette kan være rester av en lyttestasjon som tyskerne brukte under siste verdenskrig 1940 – 45.

https://translate.google.com/

 

Trans: https://translate.google.com/