Kystfort 1./478 Buholmen, Sør-Varanger kommune

Kystfort 1./478 BUHOLMEN
I forbindelse med forsvaret av Høybuktmoen-Kirkenes- området mot
angrep fra vest ble det høsten 1940 anlagt et lett batteri/ sperrestilling på
Buholmhammaren. Batteriets oppgave var å sperre Neidenfjorden og
vestre innløp av Korsfjorden, samt hindre fiendtlig landsetting og fram-
rykning mot Høybuktmoen. –
Kjøfjorden ble sperret med miner ved Kjøøya i januar 1942.
I støttepunktet inngikk:
– 4 stk 7 ,5 cm feltkanoner i feltm. stillinger
– 1 stk 5 cm panservernkanon
– I stk 4,7 cm panservernkanon (i bunker)
– 1 stk 3,7 cm panservernkanon
– 2 stk 2 cm panservernkanoner
– 3 stk mg/mitr
– 2 stk gev. gr. rør
– 1 stk lyskaster

Sperreskytset var plassert slik at det dekket de mest aktuelle landgangs-
steder og riksveien.
I forbindelse med sperringene var det utlagt 24 personell- og 236
stridsvognminer.
Anlegget ble sprengt høsten 1944

Kilde: Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset

https://translate.google.com/