Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samNesseby museum 1isk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».Nesseby museum 2

  Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal cultural history of the Varanger Sami history and Sami contemporary. In addition, Sami handicrafts and crafts – handicrafts – an important priority. Finnmark’s prehistory and archeology also disseminated through basis exhibition «Sea Samis». Google trans.

 

 

Nesseby museum 3

Nesseby museum 4

 

 

 

  Museets hovedbygg ble satt opp i 1994 og har en spennende arkitektur som tar utgangspunkt i tradisjonell samisk byggeskikk og det omkringliggende landskapet.
I tillegg til utstillinger fungerer museet også som kulturhus for lokalbefolkningen med mange ulike arrangementer i løpet av året. Se også våre nettutstillinger: Nettsiden luondu.no forteller om kulturminneområdet, nettstedet saivu.com forteller om samisk tro og mytologi.
Museumskafé med salg av kaffe og vafler i sommersesongen, trådløs internett, museumsbutikk, utendørs og innendørs lekeplass
Faste og midlertidige utstillinger og møteromsutleie.

  The museum’s main building was erected in 1994 and has an interesting architecture that is based on traditional Sami building and the surrounding landscape.Nesseby museum 6
In addition to exhibits works the museum also as a cultural center for localswith many different events

Nesseby museum 7

throughout the year. See also our web exhibitions: Site luondu.no tells about cultural heritage, site saivu.com tells about Sami faith and mythology.
Museum café sells coffee and waffles in the summer, wireless internet, museum shop, outdoor and indoor playground
Permanent and temporary exhibitions and meeting room rental.
Google trans.

Nesseby museum 5