Nordkyn – Gamvik – Det gamle fiskeværet/The old fishing village

  Gamvik ligger i den subarktiske sone og har meteorologisk sett ingen sommer

Naturtypen kalles tundra. I sentrum av bygda er det gjort arkeologiske funn av bosetninger fra steinalderen (5000-8000 år f.kr).
Gamvik ble første gang nnordkyn-gamvik-001evnt i skriftlige dokumenter i 1518. Stedet har opp gjennom historien vært møteplass for norsk, sjøsamisk og russisk kultur. Fra 1700-tallet fram til 1. verdenskrig var pomorhandelen meget viktig. Fiske og jordbruk har alltid vært hovednæringer i området. På det meste var det 12 fiskebruk i Gamvik (1912).
Nord for bygda ligger ruinene av et tysk kystfort fra 2. verdenskrig. Da de tyske styrkene forlot området, ble Gamvik utsatt for den brente jords taktikk. Bygda ble brent hele tre ganger i løpet av høsten 1944. På det meste var det registrert 525 fastboende i Gamvik. Endringer i primærnæringene er viktigste årsak til fraflytting i moderne tid.
Kilde: Visit Nordkyn

  Gamvik is located in the subarctic zone and meteorologically speaking has no summer

The environment is a tundra. In nordkyn-gamvik-kirke2the center of the village archaeological finds of settlements from the Stone Age (5000-8000 years BCE) have been made.
Gamvik was first mentioned in written documents in 1518. Throughout history, the place has been a meeting place for Norwegian, Sámi and Russian culture. From the 1700s to the First World War, pomor trade was very important. Fishing and agriculture have always been main industries in the area. At the most, there were 12 fish farms in Gamvik (1912).
To the north of the village lies the ruins of a German coastal fortress from World War II. When the German forces left the area, Gamvik was exposed to the burned earth tactic. The town was burned three times in total during the fall of 1944. At the most, 525 residents were registered in Gamvik. Changes in the primary industries are the main reason for relocation in modern times.
Source: Visit Nordkynnordkyn-labyrinten15

 

nordkyn-gamvik-museum00

 

gamvik-slettnes-fyr2

 

 

 

nordkyn-gamvik-004

nordkyn-gamvik-002nordkyn-gamvik-003