Unjárgga/Nesseby – Samiske kystdrakter fra Nesseby/ Sami costal costumes from Nesseby

Nesseby001- K 0003 drakter

Nesseby001-0002semejenter