Berlevåg – Havnemuseum/ Harbour Museum

  Berlevåg Havnemuseum er en institusjon med sjel og atmosfære. I hovebygningen fra Havnevesenets anleggstid, får du et innblikk i de ulike fasene av havneutbyggingen. I tillegg kan du lære om livet i et værhardt fiskerisamfunn. Anlegging av de fire moloene har vært et langvarig prosjekt i Berlevågs historie. Den første moloen ble påbegynt i 1913. FoBerlevåg havnemuseum 3r transport av stein ble det anlagt jernbane fra steinbruddet. Tetrapodene ble tatt i bruk cirka 1960 og har sørget for moloer som beskytter havna i Berlevåg.

 

 

  Berlevåg Harbour Museum is an institution with soul and atmosphere. In the main building from the Port Authority construction period, you get an insight into the various phases of port development. In addition, you can learn about their rough life in the fishing communities. Construction of the four sea walls have been a long term Berlevåg havnemuseum 8project in BERLEVÅG history. The first pier begun in 1913. For transport of stone they built railway from the quarry. Tetra Pods was adopted around 1960 and has ensured sea walls that protect the harbor in Berlevåg.

/esh

 

 

 

 

Berlevåg havnemuseum 2

Berlevåg havnemuseum 4

Berlevåg havnemuseum 6

Berlevåg havnemuseum 7

Berlevåg havnemuseum 9

Berlevåg havnemuseum 1