Berlevåg – Partisankløfta/Partisan cleft

  I Løkvika, cirka 20 km sørøst for Berlevåg, ligger det en rekonstruert hytte bygd av gammel skipsplank og rekved. Under krigen flyttet to familier til den opprinnelige hytta, og bodde der da Løkvika ble utgangspunkt for motstandsvirksomhet. Varangerhalvøya var sentral for den russiske etterretningstjenesten som gjorde bruk av både norske og russiske agenter.

Den prisbelønte dokumentarfilmen «En grå filt med broderade blommor» er laget av regissøren Gunilla Bresky. Filmen forteller historien om Dagny Loe fra Berlevåg og hennes dramatiske opplevelser under 2. verdenskrig. På grunn av bombing i Berlevåg flyttet Dagny og hennes mann Osvald ut til familiens laksehytte i Løkvika. Der ble de involvert i motstandsbevegelse. Hytta lå nær ei kløft i fjellet hvor partisanere drev spionasje på tyske konvoier, og sendte meldinger til Murmansk. Partisanvirksomheten i Berlevåg ble avslørt og både Dagny og Osvald ble arresterte. Osvald ble dømt til døden og henrettet i Kirkenes sammen med seks andre motstandsfolk fra Berlevåg. Dagny ble dømt til 15 års fengsel og sendt til Tyskland. For å overleve i fangenskapet broderte hun en grå filt. Filmen blir vist med jevne mellomrom på museet, men kan også kjøpes i museumsbutikken vår. Kilde: Berlevåg havnemuseum

  In Løkvika, about 20 km southeast of Berlevåg, there is a reconstructed cottage built of old shipboard and «rekved» (wood materials floating from the sea). During the war, two families moved to the original cabin, and lived there when Løkvika became the starting point for resistance activities. Varanger Peninsula was central to the Russian intelligence service, which used both Norwegian and Russian agents.
The award-winning documentary «A Gray Embossed Embroidered Flower» was created by director Gunilla Bresky. The film tells the story of Dagny Loe from Berlevåg and her dramatic experiences during World War II. Due to bombing in Berlevåg, Dagny and her husband Osvald moved to the family salmon lodge in Løkvika. There they became involved in resistance movement. The cabin was near a gap in the mountains where the Partisans spied on German convoys and sent messages to Murmansk. The party activities in Berlevåg were revealed and both Dagny and Osvald were arrested. Osvald was sentenced to death and executed in the churches together with six other opponents from Berlevåg. Dagny was sentenced to 15 years in prison and sent to Germany. To survive in captivity, she embroidered a gray blanket. The film is displayed on a regular basis at the museum, but can also be purchased at our museum shop.
Source: Berlevåg Harbor Museum

/esh