Hasvik – Breivikbotn, hovedstaden i Hasvik/ capital in Hasvik

  Breivikbotn ligger ca. 17 km fra stedet Hasvik, har ca. 330 innbyggere (tall fra 2015) og er yngst av alle stedene i Hasvik kommune.
Det årlige Breivikfisket som finner sted fra slutten av februar til begynnelsen av mai måned, mønstrer båter fra fjern og nær. Den lokale kystflåten er arbeidsplasser for svært mange.Hasvik Breivikbotn 61
Breivikbotn er sentrum for kommuneadministrasjonen i Hasvik kommune. Stedet har barnehage og barneskole.
Kilde Hasvik kommune

 

Hasvik Breivikbotn 51  Breivikbotn is about 17km from Hasvik, has approximately 330 inhabitants (figures from 2015) and is the youngest of all the places in Hasvik municipality.
The annual Breivik fishing which takes place from late February to early May, gather boats from near and far. The local fishing fleet gives jobs for many people.
Breivikbotn is the center of municipal administration in Hasvik municipality. The place has kindergarten and elementary school.
Source Hasvik Municipality.
/esh

 

Hasvik Breivikbotn 3

Hasvik Breivikbotn 4

Hasvik Breivikbotn 2