Hasvik – Dønnesfjord Kirke/ Dønnesfjord church

  Dønnesfjord ligger ca.14 km fra Breivikbotn. Veien over fjellet er kun kjørbar i sommerhalvåret – den blir ikke holdt åpen om vinteren. Det er en smal grusvei som går gjennom et dramatisk og vakkert landskap – flere steder kjører du langs stupbratte fjellsider, og langt langt der nede kan du se idylliske fiskevann!

Hasvik001-0054gammelkirke

 

 

 

 

 

  Dønnesfjord is about 14 km from Breivikbotn. The road over the mountain is only usable in the summer – it is not kept open in winter. There is a narrow dirt road that runs through a dramatic and beautiful landscape – several locations run along steep mountainsides, and far far down there you can see picturesque of fishing lakes!
/esh