Nordkyn – Lebesby – Finnkirka, Nordkyn

  Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs kysten fryktet havstykket forbi Nordkyn.

  Legends say that Finnkirka was an ancient sacrificial site for fishermen, travelers and Sami. Travelers along the coast feared the stretch of ocean past Nordkyn.

Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs kysten fryktet havstykket forbi Nordkyn.
Ved innseilinga til Kjøllefjorden står den karakteristiske havklippen Finnkirka. På reisen østover seilte de inntil klippen Altertavla på østsiden av fjorden og ofret for trygg reise. På reisen tilbake seilte de inntil Finnkirka på vestsiden av fjorden og ga takkoffer for at de overlevde seilasen rundt Nordkyn.
De to fjellformasjonene er omtalt i eldre kilder som et samisk offersted og hellige klippeformasjoner. Finnkirka er registrert som et samisk kulturminne av Riksantikvaren. Det går en merket turløype med spektakulære utsiktspunkter ut mot platået over Finnkirka, men vil du oppleve klippene på nært hold må du benytte båt.
Finnkirka har alltid vist vei. I dag er det tydeliggjort ved at man har lyssatt havklippen, som blir et lyskunstverk når Hurtigruten anløper i vinterens mørke timer.

Legends say that Finnkirka was an ancient sacrificial site for fishermen, travelers and Sami. Travelers along the coast feared the stretch of ocean past Nordkyn.
Located at the entrance to Kjøllefjord is the characteristic sea cliff Finnkirka. On the journey eastward they sailed up the cliff Altertavla on the east side of the fjord and gave sacrifice for safe travels. On the journey back they sailed up to Finnkirka on the west side of the fjord and gave offerings of gratitude for surviving the voyage around Nordkyn.
The two rock formations are featured in older sources as a Sami sacrificial site and sacred rock formations. Finnkirka is registered as a Sami cultural heritage by the Norwegian Directorate for Cultural Heritage. There is a marked trail with spectacular viewpoints towards the plateau over Finnkirka, but if you want to experience the cliffs up close you have to use a boat.
Finnkirka has always shown the way. Today it is made clear by having the sea cliff lit up, which becomes a light artwork when Hurtigruten arrives in the dark hours of winter.