Måsøy – Havøysundveien (RV 889), et eventyr. – an adventure.

  Veien mellom Kokelv og Havøysund er et fyrverkeri av hav og fjellformasjoner. Den har også status som nasjonal turistvei. Strekningen er ca 66 km. Flere severdigheter underveis, men den ville naturen veien går gjennom er den store opplevelsen.Måsøy001-0014fjell

 

  The road between Kokelv and Havøysund is a firework of sea and rock formations. It also has the status of National Tourist Route. The stretch is about 66 km. More Attractions along the way, but the wild nature road goes through the great experience.

Måsøy selvika 7Måsøy001-0023 havøys kirke

Måsøy lillefjord 111

 

 

 

 

 

Måsøy selvika 1

 

 

 

 

 

Måsøy Kvinnen i fjellet 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesseby001-0037 FiskehjellMåsøy001-0018 fjell med rein

 

Måsøy001-0020 kopi