Måsøy – Slotten kirke (Church)

  Slotten kirkel (også kalt Slåtten kapell) er en langkirke fra 1965 i Slåtten i Måsøy kommune, Finnmark fylke.                                               Byggverket er i tre og har 100 plasser.Måsøy slotten kirke 31

  Slåtten Church (also called Slåtten chapel) is a church from 1965 Slåtten Måsøy Municipality, Finnmark county.
CEDA is in wood and has 100 seats.
Google trans.

Måsøy slotten kirke 6

Måsøy slotten kirke 11

Måsøy slotten kirke 4

Måsøy slotten kirke 8

Måsøy slotten kirke 7