Måsøy – Kvinnen i fjellet/ The woman in the mountains

  Áhkku på Ahkonjárga.
Bestemødre og gamle koner var høyt verdsatt i det gamle samiske samfunnet. Som ei dronning reiser denne kvinneskikkelsen seg i omtrent 12 meters høyde i bergflåene mellom Lillefjord og Slotten i Måsøy kommune. Ved århundreskiftet kunne en mann i Snefjord fortelle at bestefaren hans hadde fortalt at dette var en samisk offerstein.
Áhkku on AhkonjárgaMåsøy Kvinnen i fjellet 21

 

  Áhkku on Ahkonjárga.

Grandmothers and old wives was highly valued in ancient Sami community. As a queen traveling this female figure in about 12 meters of altitude in the rocks between Lillefjord and Slotten in Måsøy municipality. By the century could a man in Snefjord tell that his grandfather had told this was a Sami sacrificial stone.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap.
Google trans.

Måsøy Kvinnen i fjellet 11