Hammerfest – Gjenreisingsmuseum/ Reconstruction Museum

  Gjenreisingsmuseum.Hammerfest001-0164gjenreismuseum
75 000 mennesker ble tvangsevakuert fra Finnmark og Nord-Troms i 1944-45, 25 000 av dem stakk til fjells. Frarøvet sin synlige historie bygde finnmarkingene et nytt og moderne samfunn med nye idealer etter krigen. Gjenreisingsmuseet i Hammerfest forteller historien om tvangsevakuering, huleboere og gjenreisningen, og det kan være du feller en tåre underveis.
Før tyskeren trakk seg tilbake høsten 1944 sprente de telegrafstolpene over Finnmarksvidda. Befolkningen skjøtet de sammen i gjen til ny linje ble satt opp etter krigen. Denne har stått inne på vidda skjøtet med ståltråd.

  Reconstruction Museum
75,000 people were forcibly evacuated from Finnmark and North Troms in 1944-45, 25,000 of them stuck to the mountains. Deprived of its visible history-in Finnmark new and modern society with new ideals after the war. Reconstruction Museum in Hammerfest tells the story of forced evacuation, cavemen and reconstruction, and you may shed a tear along the way.
Before the German withdrew fall of 1944 sprente the telegraph poles across Hammerfest001-0010gjenreisingFinnmarksvidda. The population spliced together in re the new line was set up after the war. This has been built on the plateau spliced with wire. Before the German with drew fall of 1944 blew up the telephone poles across Finnmarksvidda. Population spliced together in re to the new line was set up after the war. This has been built on the plateau spliced with wire.
Google trans.