Kystfort 19./971 Skippernes, Hammerfest

SKIPPERNES 19./971
På Skippernes ble det anlagt et kystbatteri som sammen med batteriet på
Melkøya, hadde til oppgave å hindre fiendtlige sjøstridskrefter i å trenge
inn i Sørøysund fra nordøst. Batteriene dannet samtidig ytre linjes (av
tre) kystartilleriforsvar av Altafjorden.
I batteristøttepunktet inngikk
– 4 stk I 0,5 cm kanoner i feltm. stillinger. Skuddvidde ca. 12000 m
– 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
– 1 stk 5,0 cm panservernkanon
– 2 stk panservernrifler (pvrk)
– 5 stk mg/mitr
– flammekastere
I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 187 miner, hvorav
94 personell- og 93 strv. miner.
Den samlede styrke på batteriet var ca. I 00 mann.
Batteriet (19/971) tilhørte Hærens kystartilleri.
Anlegget ble sprengt høsten I 944.

 

Skippernes er tilgjengelig med hurtigbåt fra Hammerfest

Kilde: Th Gamst Finnmark under Hakekorset

Translate: https://translate.google.com/

 

Se også: https://travel-north.no/kystfort-rypeklubben-1-514-hammerfest/