Kystfort 6./971 Treviknes, Porsanger

TREVIKNES (Skisse 32)
Ute på Treviksneset ble det anlagt et lett batteri for sperring av Older­
fjorden samt for å hindre fiendtlig landgang i området Trevika.
I batteristøttepunktet inngikk
3 stk 7 ,5 cm feltkanoner i feltm. stillinger ( en kanon på Smør-
fjordeid) Omvæpnet til 15,5 cm skyts høsten 1943.
– 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
– 2 stk 5,0 cm panservernkanoner
– 2 stk panservernrakettkastere (pvrk)
– 4 stk mg/mitr

– 3 stk flammekastere

Den samlede styrke på batteriet (6/971) var på 80-100 mann, hvorav

sannsynligvis en nærforsvarstropp.

Støttepunktet, som var et ledd i forsvaret av Kistrandområdet, var me­
get sterkt utbygd rent infanteristisk med en rekke stillinger og sperringer.
I området var det utlagt ca. 1600 miner.22)

Kilde: Th.Gamst, Finnmark under Hakekorset