Kystfort 8./972 Vaagsnes

  Fortet som hadde fire kanoner med 15,5 cm diameter og en rekkevidde på 11 000 m  ligger på Nordre Vågsnes Nord for Tromsø. Det er lite igjen av fortet som delvis ligger innenfor et inngjerdet område og er lite tilgjengelig. Det er også i ferd men å bli nedbygget av en båthavn/marina tett inntil.

The fort, which had four cannons with a diameter of 15.5 cm and a range of 11,000 m, is located on Nordre Vågsnes north of Tromsø. There is little left of the fort which is partly located within a fenced area and is inaccessible. It is also in the process of being demolished by a marina / marina close by.