Loppa – Sandland kirke (church)

  Sandland kirke ble bygget som kapell i 1971, men ble godkjent som kirke i 1997. Kirka ligger i Sandland i tilknytning til Sandland kirkegård. Den dekker behovet for befolkningen fra Sandland og Sør-Tverrfjord.

  Sandland church was built as chapel in 1971, but was approved as a church in 1997. The church is located in Sandland adjacent to Sandland cemetery. It covers the need for the population of Sandland and Sør-Tverrfjord.
Google trans.

 

Loppa - Sandland kapell 2

Loppa - Sandland kapell 3

Loppa - Sandland kapell 4

Loppa - Sandland kapell 5

Loppa - Sandland kapell 6

Loppa - Sandland kapell 7