Loppa – Sør-Tverrfjord

  Sør-Tverrfjord er ei lita bygd i vestre Loppa med veiforbindelse til Sandland, og fergeforbindelse til Bergsfjord og Øksfjord. Fergeturen til Øksfjord tar ca. 2 timer. Det er også hurtigbåtforbindelse til de andre plassene i kommunen. Bygda har dagligvarebutikk, men ingen skole. Det bor ca. 30 fastboende på plassen. Loppa - Sør Tverrfjord21

  Sør-Tverrfjord is a small village in western Loppa with road connection to Sandland, and ferry connection to Bergsfjord and Øksfjord. The ferry to Øksfjord takes approx. 2 hours. There is also a speedboat connection to the other places in the municipality. Bygda has a grocery store, but no school. It lives approx. 30 residents on the spot.

  Sør-Tverrfjord er ei lita bygd i vestre Loppa med veiforbindelse til Sandland, og fergeforbindelse til Bergsfjord og Øksfjord. Fergeturen til Øksfjord tar ca. 2 timer. Det er også hurtigbåtforbindelse til de andre plassene i kommunen. Bygda har dagligvarebutikk, men ingen skole. Det bor ca. 30 fastboende på plassen.

I Sør-Tverrfjord var det tidligere både oppdrettsanlegg for laks, slakteri og rekeproduksjon. Nå er Mainstream Norway i gang med lakseoppdrett i området. Det er ca. 10Loppa - Sør Tverrfjord1 min. med hurtigbåt og 20 min. med ferge til Bergsfjord.

Naturen er vill og vakker med bratte fjell, dype daler, fiskevann, elver, jaktmuligheter og muligheter for brevandring, samt fjord- og havfiske.
Kilde: Loppa kommuneLoppa sørtverrfjord1

  Sør-Tverrfjord is a small rural western Loppa with road access to Sandland, and ferry connections to Bergfjord and Øksfjord. The ferry ride to Øksfjord takes about 2 hours. It is also fast connection to the other places in the municipality. The village has a grocery, but no school. There live about 30 residents of the square.In South Tverrfjord was previously both salmon farms, slaughterhouses and prawn production. Now Mainstream Norway started with salmon farming in the area. There are approximately 10 min. by speedboat and 20 min. by ferry to Bergfjord.Nature is wild and beLoppa - Sør Tverrfjord12autiful with steep mountains, deep valleys, lakes, rivers, hunting oppLoppa - Sør Tverrfjord2ortunities and possibilities for glacier and fjord and sea fishing.
Source: Loppa municipality.
Google trans.