Måsøy – byr også på: /Måsøy also offers:

Seviceskilt
  Ellers byr Måsøy på:
• Fruholmen fyr
• Historisk natursti med innlagte infoposter
• Sanden naturreservat
• Rester etter hvalfangststasjon
• Keramikkverksted/lysstøperi med landets beste utvalg (over 250 ulike produkt og eget utsalg)
• Rester etter Ingøy Radio som ble nedbombet under siste krig
• Skarvekoloni
• Europas høyeste byggverk – Langbølgemast 362
• Skjærgård med utallige små øyer, holmer og skjær
• Variert turterreng og fine sykkelveier
• Rikt fugle- og planteliv.
• Store moltemyrer
• Ypperlige muligheter for havfiske
• Gode forhold for sportsdykking

  Otherwise Måsøy on:
• Fruholmen Lighthouse
• Historical nature trail with info records
• The sand nature reserve
• Remains whaling station
• Keramikkverksted / Candlemaker’s country’s best selection (over 250 different product and own outlet)
• Remains Ingøy Radio that was nedbombet during the last war
• Cormorant Colony
• Europe’s tallest building – Long Wave Mast 362
• Archipelago with innumerable small islands, islets and reefs
• Varied walking and cycle routes
• Abundant birds and plants.
• Store cloudberry marshes
• Excellent opportunities for sea fishing
• Excellent conditions for sport diving