Nordkyn – Gamvik – Mehamn kapell/Mehamn chapel


  Mehamn kapell ligger i Mehamn, Gamvik sokn i Hammerfest prosti. Den er bygd i betong og oppført i 1965. Knordkyn-mehamn-kirke00irka har 203 sitteplasser.
Arkitekt: Hans Magnus.

  Mehamn chanordkyn-mehamn-kirke3pel lies in Mehamn, Gamvik parish in Hammerfest deanery. It is made of concrete and built in 1965. The church has 203 seats.
Architect: Hans Magnus.

 

 

 

 

nordkyn-mehamn-kirke1

nordkyn-mehamn-kirke7

nordkyn-mehamn-kirke6

nordkyn-mehamn-kirke5

nordkyn-mehamn-kirke4