Nordkyn – Gamvik – Slettnes fyr, Nordkyn / Slettnes Lighthouse, Nordkyn


  Verdens nordligste fyr bygget på fastland er en av de mest spennende utposter. En ypperlig plass for de soGamvik slettnes fyr 4m vil oppleve ekstreme forhold uten å gi slipp på moderne fasiliteter. Her er det god plass inne med bra standard, god bilvei til døra og en fantastisk natur.

   The world’s northernmost lighthouse built on the mainland is one of the most intriguing outposts. An excellent place for those who want to experience extreme conditions without giving up modern facilities. There is ample space inside, built within good standards, with road access to the door and fantastic nature in the area.

 

 

 

  Slettnes fyr er verdens nordligste fyr på fastland, og ligger i Gamvik kommune i Finnmark fylke

Fyret er 39 meter høyt, og det eneste støpejernsfyret i Finnmark. Fyret ligger ca. 8 meter over havet. Fyret ble bygd i perioden 1903-1905. Under den andre verdenskrigen i 1944 sprengte og brente tyskerne Slettnes fyrstasjon. Til tross for sprengingen sto fortsatt to tredjedeler av tårnet til Finnmarks eneste støpejernsfyr der fortsatt. I 1998 ble fyret fredet som kulturminne.
Til tross for at det i perioden fra 1900 til 1910 ble stadig lavere budsjetter for bygging av nye fyr, ble det bevilget penger til bygging av tre kystfyr i Finnmark. Dette var Slettnes, Kjølnes og Helnes. For øvrig skjedde store forbedringer av fyrlysene i perioden ved at petroleumsglødebrennere ble innført. Resultatet var at lysstyrken i fyrene ble kraftig øket. Sletnes fyr ble første gang tent den 15. september 1905.
Slettnes fyr ble besluttet bygget på pynten av Nordkinnhalvøya, mellom Tanafjorden i øst og Laksefjorden i vest, og ruGamvik slettnes fyr 2ndt tre kilometer nord for tettstedet Gamvik.

  Slettnes Lighthouse is the northernmost lighthouse on the mainland and is locaGamvik slettnes fyr 3ted in Gamvik municipality in Finnmark county

The lighthouse is 128 feet tall and the only cast iron lighthouse in Finnmark. The lighthouse is about 26 feet above sea level.
The lighthouse was built in the period 1903-1905. During the Second World War in 1944 the Germans blew up and burned Slettnes lighthouse station. Despite the explosion two-thirds of the tower of Finnmarks only wrought iron lighthouse still remained standing. In 1998 the lighthouse became protected as cultural heritage.
Despite that in the period from 1900 to 1910 the budgets for building new lighthouses were increasingly lowered, funds were allocated for the construction of three coastal lighthouses in Finnmark. This was Slettnes, Kjølnes and Helnes. In the same period major improvements to the beacons in the form of petroleum incandescent burners were introduced. The result was that the brightness of the lighthouses were sharply increased. Sletnes lighthouse was first lit on the 15th of September 1905.
The decision was made to build Slettnes lighthouse on the brink of Nordkinnhalvøya between Tanafjord to the east and Laksefjorden to the west, and about 1.8 miles north of the village of Gamvik.