Loppa – Øksfjord kirke (church)

  Øksfjord kirke ligger i Loppa sokn i Alta prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1954. Kirken har langplan og 210 sitteplasser.
Arkitekt: Hans Magnus.

 

  Øksfjord Church is located in Loppa parish in the Alta deanery. It is built of brick and was built in 1954. The church has long plan and 210 seats.
Architect: Hans Magnus.
Google trans.

Loppa Øksfj kirke K 5

Loppa Øksfj kirke K 6

Loppa Øksfj kirke K12

Loppa Øksfj kirke K4

Loppa Øksfj kirke K 8