Sør-Varanger – Nyrud Politistasjon/Nyrud Police station