Unjárgga/Nesseby- Sjøsamiske samlinger/ Sea Sami Collection

  Helmer K. Losoa, Byluft i Varangerbotn har samlet en omfattende kulturskatt.

Sjøsamiske samlinger i BNesseby Losoa 117yluft utviderNesseby Losoa 101
Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling.
Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. Losoa har, på eget initiativ, gjennom flere år samlet sjøsamiske bruksgjenstander og mindre fiskefartøyer som har vært benyttet i Varangerfjorden. Samlingene er blitt kjent over landegrensene bl.a. gjennom artikler i utenlandske aviser og tidsskrifter og trekker stadig flere turister og andre besøkende.

I tillegg til den unike samlingen har Losoa også noen enkle overnattingsplasser, en ekte vedfyrt sauna og en flott grillhytte som han tilbyr de som ønsker å tilbringe noen dager i idylliske Byluft. Dette har vært populært blant turistene som har ønsket å prøve fisket i Varangerfjorden. Losoa tilbyr også omvisning til skoleklasser og andre interesserte grupper.Nesseby Losoa 121

I løpet av sommeren og høsten vil Losoa utvide hovedbygget. Formålet med utvidelsen er å få plass til noen av fartøyene Nesseby Losoa 104han har samlet. Iflg. Losoa står de bevaringsverdige båtene utsatt for vær og vind og vil forfalle dersom disse båtene ikke kommer under tak. Bygget vil bli satt opp slik at det vil blir lett tilgjengelig for de som ønsker å bli kjent med disse fartøyene. Formannskapet i Nesseby kommune vedtok på siste møte å gi økonomisk støtte til Losoa slik at han kan gjennomføre tiltaket.

 

  Sjøsamiske collections in urban air expands
Helmer Losoa has created a great tourist magnet in urban air on the south side of the Varanger fjord with the CoastaNesseby Losoa 119l Sami collection.
The coastal collection draws ever more visitors and Loso is underway to expand the main building to make room for some of the vessels he has collected. Loso has, on its own initiative, several years collected sea sami everyday objects and smaller fishing vessels that have been used in the Varanger Fjord. The gatherings became known across borders, inter alia, through articles in foreign newspapers and periodicals and attract ever more tourists and other visitors.

In addition to the unique collection has Loso also some simple overnightNesseby Losoa 116 accommodation, a real wood-fired sauna and a great barbecue that he offers those who want to spend a few days in idyllic urban air. This has been popular among tourists who wanted to try fishing in the Varanger Fjord. Loso also offers guided tours to school groups and other interested groups.

During the summer and fall will Loso expand the main building. The purpose of the expansion is to accommodate some of the vessels he has collected. Acc. Losos says they are worthy of preservation boats exposed to the elements and will lapse if these boats do not come under control. The building will be set up so that it will be easily accessible for those wishing to become familiar with these vessels. The Presidency in Nesseby Municipality decided at the last meeting to give financial support to Loso so that he can implement the measure.
Google trans.

Nesseby Losoa 11111

Nesseby Losoa 102

Nesseby Losoa 103

Nesseby Losoa 105

Nesseby Losoa 107

Nesseby Losoa 108

Nesseby Losoa 109

Nesseby Losoa 110

Nesseby Losoa 111

Nesseby Losoa 112

Nesseby Losoa 113

Nesseby Losoa 114

Nesseby Losoa 115

Nesseby Losoa 118

Nesseby Losoa 120

Nesseby Losoa 122

Nesseby Losoa 123

Nesseby Losoa 124

Nesseby Losoa 125

Nesseby Losoa 126

Nesseby Losoa 127

Nesseby Losoa 128