Loppa – Vannkummen i stein/Water kum in stone

  Ved den gamle Øksfjordveien står dette klenodie. Et vanningstrau som er hugget ut av en stor steinblokk. Vanningstrauet ble benyttet til vanning av hestene som trakk lass opp fra Øksfjordbotn og over fjellet til Tappeluft. (eller andre veien) Vannet ledes fra en liten bekk med en uthulet trestokk. Siden veien ble restaurert omkring 1910 har det nok stått der siden da. Kanskje før det også. Loppa vannkum 1

 

  By the old Øksfjord road stands this jewel. A watering kum for horses carved out of a huge block of stone. The kum was used for watering horses pulling loads up from Øksfjordbotn and over the mountains to Tappeluft. (or other way) water is pumped from a small stream in a hollowed wooden stick. Since the road was restored in 1910, it has enough been there since then. Maybe before that too.