Deatnu/Tana – Verdens største fiskestang/ The world’s fishing rod

  Fiskestangen ved Tana bru
På østsiden av elven. 12 meter høy og bygd av jern fra gamle Tana bro som ble sprengt høsten 1944 da tyskerne trakk seg tilbake fra Tana.

Tana fiskestang 1

  Fishing rod at Tana bridge
On the east side of the river,12 meters high and built in iron from old Tana bridge that was blown up in autumn 1944 when the Germans retreated from Tana. /esh