Kárášjohka/Karasjok – Magisk teater/ Magic theatre, Karasjok

 

  Stálubákti – åndenes fjell. Magisk teater

Stálubákti – Åndenes fjell, er intet mindre enn et magisk teater.Karasjok001-0026film2

En noaidi – en gammel lærd – forteller om samenes førkristne tro rundt skapelsen, livet og døden og hvordan alt henger sammen. Forestillingen er lagt opp med innledning som forteller om dagens samfunn. Deretter inviteres gjestene inn til den gripende forestillingen hvor handlingen brer seg ut på scenen foran dem og videre ut i rommet hvilket gir en tredimensjonal effekt. Ved hjelp av teknologiske effekter brer forestillingen seg ut i salen og gir en filmopplevelse av de sjeldne. Filmen gir et innblikk i samenes urgamle myter og tradisjoner og hvordan disse forestillingene fortsatt preger det moderne samiske samfunn. Kanskje vil historien hjelpe deg å forstå din plass i naturen og verden omkring deg.

Forestillingen vises på 8 språk etter bestilling: tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, japansk, norsk og samisk.

  Stálubákti – spirits mountain. Magic Theatre

Stálubákti – Spirits mountain, is nothing less than a magical theater.Karasjok001-0034magic

A witch – an ancient scholar – tells about Sami pre-Christian beliefs of creation, life and death and how it all fits together. The show is organized with an introduction that tells about today’s society. Then, guests are invited into the pervasive notion where the action unfolding on stage in front of them and into the room to give a three dimensional effect. Using technological effects spreading notion out in the audience and gives a film experience of the ordinary. The film gives an insight into Sami ancient myths and traditions and how these notions still characterize the modern Sami society. Maybe the story will help you understand your place in nature and the world around you.

The performance displayed in 8 languages by order: German, English, French, Spanish, Italian, Japanese, Norwegian and Sami.
Google trans