Porsanger – Banak Links Golfpark, Lakselv

  Banak Links Golfpark

Banak Links Golfpark ligger langs sjøen på østsiden av Lakselv lufthavn og består av en 9-hulls golfbane. Banen har 3 utslagssteder (rød, blå og gul tee).
Videre har parken ett treningsområde, med driving range, puttegreen og nærspillsområde. Total lengde på banen er 2 800 meter.
Etter tusenvis av dugnadstimer, og god hjelp fra samarbeidspartnere siden oppstarten i 2006, ble anlegget åpnet fredag 13. august 2010.
Banen er en ekte links golfbane. En linksbane kjennetegnes ved sandynelandskap ned mot sjøen. Slik var de opprinnelige golfanleggene i Skottland, der golfsporten har sine røtter.

  Banak Links Golf Park

Banak Links Golf Park is located along the waterfront on the east side of Lakselv Airport and consists of a 9-hole golf course. The course has three tees (red, blue and yellow tee).
Furthermore, the park has one training area with a driving range, putting green and outback areas. The total length of the course is ~9,200 feet.
After thousands of hours of voluntary work, and good help from partners since its inception in 2006, the facilities were opened on Friday, 13th of August 2010.
The track is a true links course. A links course is characterised by a sand dune landscape down towards the sea. Such were the original golf courses in Scotland, where the sport has its roots.

Porsanger-golf-1