Hamarøy kommune, Nordland

Hamarøy, på lulesamisk Hábmer, er en kommune i Salten i Nordland. Den grenser i nordøst mot Narvik, i sør mot Sørfold, i sørvest mot Steigen og i sørøst mot Jokkmokk kommuner. I nord er det kystlinje mot Vestfjorden og i vest ligger innhavet Sagfjorden. Wikipedia

Articles

Find More  

Kystfort HKB 6./973 Tysnes, Hamarøy kommune, Nordland

HKB (Heeres küsten batterie) 61/973 Tysnes var stridsklar i juli 1941 på Sørøya. Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331 franske kanoner med en rekkevidde på 12000 meter. Skal du ut hit så planlegg turen slik at det er fjære sjø, ellers blir du våt! Tyskerne bygde bru her og den ser man enda rester etter. Det ble og forsøkt bygd kaianlegg, noe som mislyktes og skrinlagt. På batteriplassen …

Continue reading  

Kystfort 62./973 Korsnes, Hamarøy kommune,Nordland

HKB (Heeres küsten batterie) 62/973 Korsnes var stridsklar i mai 1941. Batteriet var oppsatt med 4 stk. 10,5cm K331franske kanoner med en rekkevidde på 12000 meter. 2 av kanonene ble satt i bunker av typen R671. Dette er en bombesikker kanonbunker med 2 meter tykke stålbetongvegger. Ellers kan man på området finne en Vf kommandobunker. På siden av denne er det en …

Continue reading