Kvænangen

Kvænangen kommune (nordsamisk: Návuona suohkan, kvensk: Naavuonon komuuni) ligger i Troms og Finnmark. Den grenser mot Loppa i nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, Nordreisa i sørvest, og Skjervøy i vest. Kvænangen hører til regionen Nord-Troms. Navnet Kvænangen antas å komme av kvæn (kvener) som er en etnisk folkegruppe, og angr som er norrønt for «fjord» Trans: https://translate.google.com/ samiske navnet Návuotna antas å være forbundet med stedsnavnet Návet og Návetvuopmi (norsk: Navetdalen) - návet betyr "fjøs" og vuotna betyr "fjord". Det kan også komme fra kvenske Naavuono, som kan ha utspring i stedsnavnet Navetat (Navit) og Navetanvuoma (Navitdalen) - navetta betyr "fjøs" og vuono betyr "fjord". I Navit har det vært kvensk bosetting. Næringsvirksomheten i Kvænangen har lenge vært basert på primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske, men de fleste ansatte i kommunen jobber i sørvisnæringen. Nye næringer med potensial er fiskeoppdrett og turisme. Kommunesenteret i Kvænangen er Burfjord. Nærmeste flyplasser er Sørkjosen lufthavn i Nordreisa ca. 6-7 mil sør langs E6, samt Alta lufthavn ca.10-11 mil nord langs E6. Kilde: Wikipedia

Contact:    visitlyngenfjord.com
Email: turistinfomasjonen@kvanangen.kommune.no

 

https://translate.google.com/

Articles

Find More  

Burfjord Kirke (church)

Burfjord kirke er en langkirke i Kvænangen kommune. Bygget ble oppført som bedehus for læstadianere og ombygget til kirke med innvielse 5. juli 2009. Kirken har et fire stemmers orgel fra Robert Gutavsson fra 2002. Døpefonten er av tre, i likhet med den enkle prekestolen. Det finnes også en liten, flyttbar lesepult. Kirkerommet er møblert med stoler.

Continue reading  

Kystfort HKB 36/971, Storeng, Kvænangen

KVÆNANGEN Forsvaret av Kvænangen ble taktisk sett i sammenheng med forsvaret av Alta-området. Inntil september 1942 hadde teiggrensen mellom divisjonene i Troms og Finnmark fulgt fylkesgrensen. Teiggrensen ble nå flyttet slik at den kom til å gå over Haukøya – Kvænangsfjellet. Kvænangen kom dermed inn under 230. Inf. Div.ansvarsområde. Hensikten med forsvaret av Kvænangen var å hindre fienden i å …

Continue reading