Destinasjoner

Burfjord Kirke (church)

Burfjord kirke er en langkirke i Kvænangen kommune. Bygget ble oppført som bedehus for læstadianere og ombygget til kirke med innvielse 5. juli 2009. Kirken har et fire stemmers orgel fra Robert Gutavsson fra 2002. Døpefonten er av tre, i likhet med den enkle prekestolen. Det finnes også en liten, flyttbar lesepult. Kirkerommet er møblert med stoler.

Continue reading  

Kystfort HKB 36/971, Storeng, Kvænangen

KVÆNANGEN Forsvaret av Kvænangen ble taktisk sett i sammenheng med forsvaret av Alta-området. Inntil september 1942 hadde teiggrensen mellom divisjonene i Troms og Finnmark fulgt fylkesgrensen. Teiggrensen ble nå flyttet slik at den kom til å gå over Haukøya – Kvænangsfjellet. Kvænangen kom dermed inn under 230. Inf. Div.ansvarsområde. Hensikten med forsvaret av Kvænangen var å hindre fienden i å …

Continue reading