Alta – Laksens hus/ House of Salmon

Bli med inn i Laksens hus og få historien om hvordan den verdifulle villaksen ble grunnlaget for en ny næringsvei og et kvalitetsprodukt som er etterspurt verden over. Hvorfor og hvordan, spør du kanskje? Dette er noe av det du får svar på i Laksens hus. Kunnskap gir en god plattform for dialog og diskusjon. Laksen hus byr på faktabasert …

Continue reading