Alta – Krigshistorie fra Langfjorden (annen verdenskrig)/ War history from World War II, Langfjorden

  I mars 1943 ble slagskipene Scharnhorst og Tirpitz, sammen med krysseren Lützow, omplassert til Altafjorden for reparasjoAlta langfj krigs 3.jpg1ner. Scharnhorst og Lützow var stasjonert i Langfjorden, og Tirpitz i Kåfjorden. I dag står bare fundamentene som Scharnhorst var fortøyd i og forteller litt krigshistorie.
Begge fundamentene står rett nord for Sopnes og Langfjord kirke.

Langfjorden er en fjordarm av den større Altafjorden. Skipene ble beordret til å stanse flyten av varer fra de allierte styrkene til Sovjetunionen. Arctic Task Force som flåten ble kalt, mønstret på det meste 10 000 menn.
Kilde: Wikipedia og lokalbefolkningen i Langfjordbotn
Foto av Scarnhorst tilhører Antonio Bonomi/Tirpitz museum/EvenBlomkvist – med tillatelse.

 

  In March 1943, the battleships Scharnhorst and Tirpitz, along with cruiser Lützow were relocated to Altafjorden for repairs. Scharnhorst and Lützow was stationed in Langfjorden while Tirpitz was in Kåfjorden. Today, only foundations that Scharnhorst was moored in and tells a little war history.
Both foundations are directly north of Sopnes and Langfjorden church.

Langfjorden is a fjord of the larger Altafjorden. The ships were ordered to halt the flow of goods from the Allied forces to thAlta langfj krigs 6e Soviet Union. Arctic Task Force as the fleet was called, numbered at most 10,000 men.
Source: Wikipedia and locals in Langfjordbotn
Photo of Scarnhorst belongs Antonio Bonomi/Tirpitz Museum/Even Blomkvist
/esh

Alta Scharnhorst i Langfjord

Dette bildet viser Scharnhorst faste ankringsplass i Langfjord. Scharnhorst er det store skipet som ligger i midten lengst til venstre i bildet. This picture shows Scharnhorst fixed anchorage in Langfjord. Scharnhorst is the largest ship which is in the middle leftmost picture. Source and Photo: Tirpitz Museum.

 

 

Alta langfj krigs 4

Sharenhorst K2