Kárášjohka/Karasjok – Samisk håndverk – Duodji/ Sami crafts – Duodji, Karasjok

   Samenes håndverk bærer preg av et liv med hardt arbeid. Gjenstandene har som regel en praktisk funksjon. Enkle ornamenter og sterke farger gir tingene en vakker form.Karasjok003-0039husflid

Av reinsdyret unytter man de fleste deler; skinnet blir til klær og dekke, sener til sytråd, mens horn og bein kan bearbeides til fine redskaper. Den tradisjonelle samekniven er et enkelt, men praktisk redskap. Broderier av tinntråd er en sKarasjok003-0048husflidamisk spesialtitet, men sølvsmykkene til samenes festdrakt var opprinnelig byttevarer fra omreisende handelsmenn. I dag lages disse blant annet i Sapmi Park’s egen sølvsmie og fås kjøpt i suvernirbutikken som også har et rikt utvalg av samisk handverk, litteratur og andre gaveartikler.

 

  Sami crafts shows signs of a life of hard work. The objects usually have a practical function. Simple ornaments and bright colors give things a beautiful form.

Of reindeer useless one most parts; the skin turns to clothes and cover, sinew for sewing thread while horn and bone can be processed into fine implements. The traditional Sami knife is a simple but practical tool. Embroideries of tin thread is a Sami spesialtitet but silver jewelery for Sami costume was originally merchandise from traveling merchants. Today we make these among others in Sapmi Park’s own silversmith and can be purchased in souvenir shop that also has a rich selection of Sami crafts, literature and other gift items.
Google trans.