Alta – Stabburene (storehouses) i Lille Lerresfjord

  I Lille Lerresfjord finner man også tre laftede stabbur fra 1800-tallet. Stabburene overlevde brenningen høsten 1944 fordi de ble demontert og gjemt bort. Etter krigen ble de gjenoppsatt for å tjene som midlertidig bolig, før de senere ble brukt til sitt egentlige formål igjen. Stabburene er flyttet til området mellom skolen og sjøen.Alta lerres stabbur 2

 

  In Lille Lerresfjord are also three made of log storehouse from the 1800s. Storehouses survived the burning autumn of 1944 because they were dismantled and hidden away. After the war, the remains were used as temporary housing. Later on, it was used for its true purpose again. Storehouses are moved to the area between the school and the sea.
Source: Alta Museum.
/esh

Alta lerres stabbur 3

Alta lerres stabbur 4

 

Back to start