Hammerfest – Sykkeltur på Sørøya / Cycling at Sørøya

  Sørøya er Norges 4 største øy. Her finnes høye fjell somturist-sykkel-009
kneiser mot himmelen og et uttall fjorder, bukter og
sandstrender. Sørøya kalles ”den grønne øya i nord” på
grunn av den intense grønnfargen om sommeren. De
få veier som finnes går gjennom storlåtte landskaper,
og velger du en avstikker til fots finner du fiskevann,
idylliske småplasser og ”laguner” med sandstrender.
Ved Kjøttvikvarden kan du nyte utsikten utover
Barentshavet i fullt monn. Den som har opplevd Sørøya
en stille sommerkveld når blomsterfloraen er på sitt
vakreste eller sittet på en av fjelltoppene og skuer
utover ”yttersia” glemmer det aldri…

  Sørøya is Norway 4 largest island. There are high mountains
Towering to the sky and countless fjords, bays and
sand beaches. Sørøya is called «the green island of the north» on
Because of the intense green color in summer. The
few roads that are going through storlåtte landscapes
and select a detour on foot you can find fish water,
idyllic småplasser and «lagoons» with sandy beaches.
By Kjøttvikvarden can enjoy a view beyond
Barents Sea fully. Whoever has experienced the South Island
on a quiet summer when flowers flora is at its
beautiful or sitting on a mountain peaks and gazing
beyond the «far side» will never forget it …