Bugøynes/ (Pikku-Suomi) - Visit

Articles

Find More  

Kystfort 2./478 Bugöen

Kystfort 2./478 Bugöen På Bugøya ble det anlagt et kystbatteri med oppgave å sperre Varanger­ fjorden i samarbeid med batteriet på Kiby (Vadsø). Batteriene dannet indre linjes kystartilleriforsvar av Varangerfjorden. I juni 1942 ble denne sperring i Varangerfjorden ytterligere forsterket idet det mellom Bugøy og Vadsø ble lagt et dobbelt minefelt. Batteriet hadde også som oppgave å hindre fiendtlig bruk …

Continue reading  

Sør-Varanger – Booking – Opplevelser/Adventures

    Her finner du leverandører som ønsker å fremheve sine produkter med en annonse. De er delt inn kommunevis.Trykk på annonsen så kommer leverandørens nettside opp med oppdatert informasjon.    Here you will find suppliers who wish to highlight their products with an ad. They are divided by municipality. Touch the ad and the vendor’s website will be updated …

Continue reading  

Bugøynes – Polarflokk (Polemonium boreal)

  Polarflokk (Polemonium boreale) Utbredelse av polarflokk. (Polemonium boreal) Polarflokk er kjent fra én lokalitet på Bugøynes i Øst-Finnmark, der den i dag er begrenset hovedsakelig til plenene på kirkegården. Den har neppe hatt noen større utbredelse, men er trolig gått tilbake i Bugøynes-området som følge av beiting. Status Kategori sterkt truet (CR) i Norsk rødliste for arter 2010. Bestandsstatus: …

Continue reading  

Sør-Varanger – Veien mot Pasvik/ The road towards Pasvik

Reiseplanlegger/Travel Planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: —————————————————————————- Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: —————————————————————————- Flyruter i Finnmark:/ Flights in Finnmark Booking:  ———————————————— Avstander/ Distances: ————————————————– Kart/Map Trykk på linken og skriv Kirkenes i feltet på kartet./ Click on the link and enter Kirkenes the area on …

Continue reading  

Bugøynes/ (Pikku-Suomi).

  Bugøynes (finsk/kvensk: Pykeijä, nordsamisk: Buođgaidnjarga) er et sted og eneste fiskevær i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det bor omtrent 200 personer i Bugøynes. På et håndtegnet Finnmarkskart fra 1689 er det anført at øya «Bugge-Øe» er det ytterste sted som er bebodd av norske folk. Bygda ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet. Finsk er et språk som er …

Continue reading  

Bugøynes kirke (church)

  Denne kirken er det nyeste kirken i Sør-Varanger. Det er bygget i 1989. Bygget er sentralt plassert i bygda. Bak bygget står en stor dugnadsinnsats fra bygdas befolkning. Kirken med kirkekjelleren fungerer på mange måter som et bygdehus på Bugøynes. Månedlig feires det gudstjenester i kirken, og iblant avholdes det også læstadianske samlinger i tilknytning til bygget. Kirken med …

Continue reading  

Bugøynes – Pleymkaia

  Pleymkaia Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. På kaia ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Det gamle pakkhuset, som var ekspedisjonslokale for lokalbåten, står fremdeles på kaia. Lokalbåten kunne bare legge til ved flo sjø. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna. På …

Continue reading  

Bugøynes – Lassigården

  Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading