Samisk historie, kultur og opplevelser/ Sami history, culture and experiences

Dette kapittelet er under utarbeiding og skal være ferdig første juni 2020/This chapter is under preparation and will be completed by June 2020. Travel-Finnmark har opprettet et eget kapittel for Samisk histori, kultur og opplevelser. Kapittelet skal gi Finnmark bedre markedsføring, - siden samisk er det mest etterspurte temaet blant annet på Hurtigruta. Opplevelsesbedrifter som selger samisk relaterte produkter skal kunne, vederlagsfritt, linke sin egen nettsiden til dette kapittelet når den står ferdig til våren. Her ser du hva som er planlagt av innhold. Vi tar gjerne mot tips om hva mer som bør være med. Send oss en mail på post@travel-finnmark.no og fortell hva du mener bør være med. :-)

Her er kapitlene som kommer:

   –  Veidekulturen

  • Samisk husflid

  • Samiske drakter/kofter fra hver kommune i Finnmark (fotografering)

  • Samisk sølv

  • Samiske kniver

  • Fjellstuene (Presentasjon av fjellstuene)

Articles

Find More  

Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Duodji – samisk husflid har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, …

Continue reading  

Sjøsamekulturen/Coastal Sami culture

Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som tradisjonelt har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg langs kyst og fjorder fra Finnmark til Trøndelag. Sjøsamene var siden sagatiden kjent som utmerkede båtbyggere. De bygde fiskebåter, men først og fremst var de kjent som byggere av jekter. Sjøsamene har mistet mye av sin kulturelle egenart og delvis forlatt gamle næringsveier, men en kulturell oppvåkning siden …

Continue reading  

Samisk Alfabet – Språk/Sami Alphabet – Language

Nordsamisk (Davvisámegiella) er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av dem som bruker et samisk språk daglig. Kjerneområdet for nordsamisk er Finnmark og Nord-Troms. Det er offisielt språk i disse to fylkene, og er også offisielt språk i sju kommuner som er tospråklige – eller trespråklige – og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Språket har sin seneste rettskriving fra 1979. …

Continue reading  

Samiske telt (tent) Lávvu, Goahti og Gammer

Denne innledningen er hentet fra et skoleprosjekt og presentert i www.trestammersmote.no. Det er så enkelt og greitt presentert at Travel-Finnmark har valgt å bruke det slik det er presentert på denne nettsiden. Tegninger av Karen Marie Eira Buljo. Gjengitt med tillatelse. Lávvu ja goahti Kilde: http://www.trestammersmote.no/les_mer.asp?id=234     Google trans -At lavvo har vært året rundt bosted før i tiden. Et …

Continue reading  

Samisk religion/Sami religion

Kilde/source: religioner.no   Google trans Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en intens misjonsaktivitet blant den samiske befolkningen, noe som førte til at tradisjonell samisk religion i stor grad forsvant i løpet av 1700-tallet. Noen …

Continue reading  

Bål og ild på samisk vis/Bonfire and fire in the Sami way

  Ilden har vært viktig i menneskenes historie helt fra tidenes morgen. Samene har samlet seg rundt ildstedet for å lage mat, spise, snakke sammen og arbeide. Bålet gir varme og lys både ute og inne i goathi (samisk telt og bolig) og var en helligdom i gammel tid. Vi kan skille mellom fire forskjellige kategorier guder avhengig av hvilken …

Continue reading  

Joik

(Click here) Listen to joik from Karasjok: Joik, (samisk for sang) Joik er samenes tradisjonelle folkemusikk, som tidligere også har hatt en vesentlig posisjon i samisk religion Joiken er meget lydmalende, og dens lyd er sammenlignbart til tradisjonell sang hos andre urfolk, blant annet en del indianske kulturer i Nord-Amerika. Med kristningen av samene ble joik fordømt som syndig. Den norske assimileringspolitikken og …

Continue reading  

Samisk samtidshistorie/Sami contemporary history

Source: Store norske Leksikon Samene er et urfolk Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i …

Continue reading  

Reindrift/Reindeer husbandry

 Reindrift er dyrehold med domestiserte (tamme eller halvtamme)reinsdyr.   Reindeer husbandry is a domestic animal with domesticated (domestic or semi-domestic) reindeer. Source: Store Norske Leksikon SKREVET AV:  Tor A. Benjaminsen (NMBU) Øyvind Ravna (Universitetet i Tromsø) SIST OPPDATERT: 14. november2018, Google trans.     Historie Den samiske reindriften har utviklet seg fra veidekulturens tid. Den nordnorske høvdingen Ottar forteller på slutten av 800-tallet at han hadde 600 usolgte, tamme reinsdyr, hvorav …

Continue reading  

Samenes historie/The history of the Sami

Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram til det landet som de i dag kaller Sápmi eller Sámiid eanan. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte å tro på den sjamanistiske religionsformen, altså den samiske religionen …

Continue reading  

Sør-Varanger – Skoltesamisk museum/ Skoltesami museum

  Skoltesamer, bare skolter eller østsamer, er en samisk minoritet bosatt i grensetraktene mellom Russland, Finland og Norge (Neiden). Hovedsakelig er de russisk-ortodokse. De fleste skoltesamene er bosatt i og omkring tettstedene Sevettijärvi, Keväjärvi, Nellim i Enare kommune i Finland, og i Neiden i Sør-Varanger kommune i Norge. Skoltene anses for å være urfolk på Kolahalvøya og hører til den …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Samediggi/ Sametinget/ Sami Parliament

  Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sää´mte´ǧǧ) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten. Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, hvor det sittende Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillit i plenum. Sametinget er et politisk redskap som skal …

Continue reading