Winter-Sapmi

https://www.youtube.com/watch?v=EZsKRKpo8RI

This site is under development 🙂

  Velkommen til winter-sapmi.no. Her finner du opplevelsene basert på den ekte samiske kulturen slik den er i virkeligheten. Dyptgående, rolig, vennlig og rik fra generasjoners kultur og levesett. I dag finner du et moderne samfunn med røtter i lange tradisjoner. Her møter du moderne reindrift, samisk kultur, gammel og moderne religion, sølv- og tre-håndverkere, fantastiske museum og vennlige mennesker. Du kan kjøre reinsdyr, høre joik eller lære å lage bål i snø. Du kan oppleve kulde, snø, et fantastisk lys og sprakende nordlys. Det heter Sapmi. Samisk kjerneområde som omfatter kommunene Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Porsanger.
 Welcome to winter-sapmi.no. Here you will find the experiences based on the real Sami culture as it is in reality. In-depth, calm, friendly and rich from generations of culture and way of life. Today you will find a modern society with roots in long traditions. Here you will meet modern reindeer herding, Sami culture, ancient and modern religion, silver and wood craftsmen, wonderful museum and friendly people. You can run reindeer, hear joik or learn to make bonfires in snow. You can experience cold, snow, fantastic light and sparkling northern lights. It’s called Sapmi. Sami core area which includes the municipalities of Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby and Porsanger.

Litt bakgrunnstoff om samisk kultur/A little background about Sami culture (Click):

 

    Her skal vi presentere samiske vinteropplevelser og severdigheter i Sapmi.

(Kautokeino, Karasjok,Tana, Nesseby og Porsanger)

Informasjon/påmelding til post@travel-finnmark.no

 

Articles

Find More  

Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Duodji – samisk husflid har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, …

Continue reading  

Jergul Astu’s Bidos – delikatesse/delicacy

 Samisk delikatesse som serveres sammen med joikeopptreden på Jergul Astu /fjellstue i Karasjok. Må bestilles på: mail jergulas@online.no eller telefon +47 78 46 91 00    Sami delicacy served with yoik performance at Jergul Astu / mountain lodge in Karasjok. Must be booked in advance at mail jergulas@online.no or phone +47 78 46 91 00   Back to start

Continue reading  

Jotkajavri Fjellstue/Lodge

Jotkajavre fjellstue ligger på Finnmarksvidda langs ferdselsåren mellom Karasjok og Alta. I likhet med de andre statlige fjellstuene er Jotkajavre del av en nødvendig infrastruktur i områder med store avstander, lite befolkning og dårlige eller manglende veier. I 1932 hadde Fjellstuevesenet fortsatt 39 stuer, de fleste i Finnmark. Gjestestua på Jotkajavre, bygget 1920, er en av de få som overlevde …

Continue reading  

Samiske opplevelser/Sami experiences

  Samiske opplevelser tar utgangspunkt i en kultur som hører hjemme på Nordkalotten. Mennesker som lever i tett på naturen. Den samiske kulturen kjennetegnes med sterke farger, vakre drakter og vennlige mennesker.  De inviterer deg gjerne med på opplevelser i sin Siida, boplass og tar deg med på kjøring med reinsdyr, snøscooter og serverer bidos, en delikatesse med reinsdyrkjøtt. Den …

Continue reading  

Scootercross

For alle som liker fart, spenning, brøl og snøsprut er scootercross en flott opplevelse. Det arrangeres cross alle steder og mange steder i hele Finnmark. Aktørene reiser fra sted til sted hele vinteren og skaper liv og røre. Påsken i Kautokeino og Karasjok har race midt i bygda og samler masse folk. Deltagerne er helt nede i femårsalderen der de …

Continue reading  

Jergul Astu, Fjellstue/lodge

  Jergul Astu er møteplass for reisende og konferansefolk på Finnmarksvidda hele året. Et koselig og populært sted til selskaper og jubiléer, konferanser eller bare ei avslappende langhelg. Jergul Astu ligger midt i nordlysets rike. Jergul, der vinteren setter sitt preg på naturen i mange av årets årstider. Midnattssol om sommeren i elvebåt er også en unik opplevelse. Navnet “Astu” …

Continue reading  

Guovdageaidnu/Kautokeino – Delikatesse

    Bidos, også skrevet biđos eller biđus, er ei tradisjonell samisk kjøttsuppe med reinsdyrkjøtt og lite vann. Bidos er samenes nasjonalrett og benyttes som festmat. Ingrediensene er reinsdyrkjøtt fra lår eller bog, smør, hvetemel, gulrot, løk, potet, vann, salt og pepper. Legenden Karen Anna Bongo fra Kautokeino fikk hedersnavnet ”Madame Bongo” for sitt virke. Hennes spesialitet var Bidos servert …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

  Polmak kirke er en langkirke fra 1853 i Polmak i Tana. Byggverket er i tre og har 180 sitteplasser. Den ble sannsynligvis oppført etter tegninger utført lokalt og med bemerkninger fra Johan Henrik Nebelong. Kirken er langstrakt og satt sammen av fire deler, hvorav midtpartiet som inneholder skipet og koret er den eldste.[3] Kirken var blitt slitt og i …

Continue reading  

Kárášjohka/Karasjok – Suosjavrre kirke (Church)

  Suosjavrre kirke er en langkirke fra 1968 i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tømmer og har 75 plasser. Kapellet ble reist i samarbeid mellom Norges Samemisjon og Karasjok og Kautokeino kommuner. Adkomst til stedet er via Rv92.     Suosjavrre church is a church from 1968 in Karasjok Municipality, Finnmark county. The edifice is in timber and …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Kautokeino bygdetun/ Kautokeino village square

  RDM-Kautokeino bygdetun har et rekonstruert miljø som er ca 100 år gammelt. Museets permanente utstilling presenterer lokal samisk kultur. Ligger ved elvebredden i sentrum av tettstedet. Marken her har vært dyrket siden begynnelsen av 1700-tallet. I et rekonstruert miljø fra ca 100 år tilbake kan du besøke bygninger, torggammer og konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser. Museet har permanent utstilling …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Samedrakter og husflid/ The sami costumes and crafts, Kautokeino

  Samedrakt, samekofte eller bare kofte er norske navn på den samiske folkedrakten. På nordsamisk kalles den gákti, på sørsamisk gåptoe eller gapta og på lulesamisk gáppte. Samedraktene brukes på tvers av landegrensene på Nordkalotten, på samme måte som samiske språk og andre kulturelle særtrekk. Form, farge og mønster på kofte og lue varierer stort fra distrikt til distrikt, og …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  I begynnelsen på mars er det liv og røre i Finnmark da det prestisjetunge Finnmarksløpet går av stabelen. Hovedløpet går fra Alta, – over Finnmarksvidda og opp mot russergrense og tilbake igjen. En strekning på over 1200 km. Samtidig er det festivaltid i Finnmark og man feirer at vinteren er på hell og lyset er tilbake. Finnmarksløpet er et …

Continue reading