Deatnu/Tana adventures/sights - Visit

  Deatnu/Tana opplevelser/severdigheter

Deatnu/Tana er grenselandet mot Finland. Bare den mektige Tanaelva, en rik lakseelv skiller. Kommunen har dype røtter fra samisk kultur og er et eldorado for de som elsker friluftsliv. Her er fantastiske fiske- og friluftsmuligheter. Flere flotte severdigheter. Tana Bru er et handelssentrum for deler av Øst-Finnmark og har et godt utvalg av butikker.
Bussforbindelse til hele Finnmark. I Tana bor det ca. 2800 innbyggere.

 

  Deatnu/Tana adventures/sights

Deatnu / Tana is the border of Norway and Finland. The mighty Tana River, is a rich salmon river which divides Norway and Finland. The municipality has deep roots in Sami culture and is a paradise for those who love the outdoor activities. Here are wonderful sights, fishing activities and outdoor opportunities. Tana Bru is a trading center for parts of eastern Finnmark and has a good selection of shops. It has bus schedule to the whole Finnmark. The population in Tana is 2,800 people.
/esh

Articles

Find More  

Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Duodji – samisk husflid har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, …

Continue reading  

Sapmi – Kart/Map – Direct booking

Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Back to start Avstander/Distances: Detaljkart/Detailed map Trykk på kartet og skriv inn Kautokeino/Karasjok/Tana i kartets søkefelt. Click on the map and enter Kautokeino/Karasjok/Tana in the map’s search …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

  Tana (også Tanaelva) (nordsamisk: Deatnu («Storelva»), finsk: Teno) er ei elv i Karasjok og Tana i Finnmark og Utsjok kommune i Finland. Elva er 366,3 km lang, regnet fra fjerneste kilde, og den har et nedbørfelt på 16 377 km². Middelvannføringen ved munningen er 197 m³/s.[1] Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til Finland. Den eksakte grensen følger …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man får diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen. Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. …

Continue reading  

Deatnu Tana – Austertana kirke (church)

  Austertana kapell ligg i Tana sokn i Indre Finnmark prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1958. Kyrkja har langplan og 144 sitjeplassar. Arkitekt: Trond Dancke/Inge Fred Devo.     Austertana chapel lies in Tana parish in Inner Finnmark deanery. The chapel is built in wood in 1958. The church has long plan and has the …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Andre severdigheter i Tana/ Nearby attractions Tana

– Gollevarri natur- og kulturminne-område viser hvordan villreinfangst foregikk i eldre tider. Ennå i dag ser man fangstgropene og kjøttgjemmene. Følg merket sti som begynner 6 km fra Skiippagurra mot finskegrensen på RV 895. Informasjonsbrosjyre på museet eller Turist-infomasjonen. – Oscarsvarden reist av kong Oscar med følge 7. juli 1873 ved den gamle ferdselsveien over Seidafjellet. Noen kilometer fra E6. …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana Kirke/ Tana Church

  Tana kirke Rustefjelbma. Innviet 1964. Tegnet av Esben Poulsson. Altertavlen malt av Terje Grøstad. 26 m høy frittstående kirkestøpul. Takene dekket med Alta-skifer. Kirken ligger ved Rv 98 ca. 23 fra Tana bru i retning mot Ifjord.     Tana Church Rustefjelbma. Inaugurated 1964. Drawn by Esben Poulsson. The altarpiece painted by Terje Grøstad. 26 m high freestanding kirkestøpul. …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Sølvsmia i Tana / Silver smithy in Tana

    Tana Gull og Sølvsmie AS ble åpnet på Tana Bru i 1977, som den første sølvsmien i Øst-Finnmark. I et gammelt restaurert tømmerhus fra området blir det produsert og solgt smykker i gull, sølv og bronse.     Tana Gold and Silversmie AS was opened at Tana Bru in 1977, as the first silversmith in East Finnmark. In …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Polmak kirke (Church)

  Polmak kirke er en langkirke fra 1853 i Polmak i Tana. Byggverket er i tre og har 180 sitteplasser. Den ble sannsynligvis oppført etter tegninger utført lokalt og med bemerkninger fra Johan Henrik Nebelong. Kirken er langstrakt og satt sammen av fire deler, hvorav midtpartiet som inneholder skipet og koret er den eldste.[3] Kirken var blitt slitt og i …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tana museum

    Tana museum (nordsamiska: Deanu museum) är ett museum i Polmak i Tana kommun i Finnmark fylke i Norge. Tana museum ligger i tidigare Polmak gjestgiveri. Kommunen köpte 1987 denna gård, som också varit Polma fjellstue, för att användas för Tana museum. Utställningen i museet beskriver den flodsamiska kulturen i Tanadalen. Dalen har varit mötesplats för olika etniska grupper …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Minnesmerke fra andre verdenskrig, Tana/ Memorial WWII, Tana

  Til minne om brenningen, raseringen, tvangsevakueringen, rømmingen og frigjøringen høsten 1944 Høsten 1944 brukte de tyske okkupantene på retur den brente jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms . Befolkningen fikk ordre om tvangsevakuering, men mange trosset dette og flyktet. Flere ble drept av okkupantene, og andre mistet livet som følge av påkjenningene Tropper fra den sovjetiske røde arme befridde …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Samelandsbrua/ Sameland bridge

  Samelandsbrua er ei skråkabelbru som krysser elva Tana mellom Roavvegieddi i Tana i Norge og Utsjok i Finland. Brua er 316 meter lang, og hovedspennet er 155 meter. Brua har i alt fire spenn. Den ble åpnet i 1993 og er en del av Europavei 75.   Sami Bridge is a slantedcable bridge that crosses the river Tana between …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  I begynnelsen på mars er det liv og røre i Finnmark da det prestisjetunge Finnmarksløpet går av stabelen. Hovedløpet går fra Alta, – over Finnmarksvidda og opp mot russergrense og tilbake igjen. En strekning på over 1200 km. Samtidig er det festivaltid i Finnmark og man feirer at vinteren er på hell og lyset er tilbake. Finnmarksløpet er et …

Continue reading