Vadsø adventures/sights - Visit

  Finnmarks hovedstad. Her ligger Finnmark fylkeskommune og Statens hus. Byen har hatt betydelig innvandring fra Finland på 1800-tallet, og datidens innvandring kan tydelig sees i dag gjennom den finske kultur og en rekke finske etternavn blant innbyggerne. På grunn av den betydelige innvandringen fra Finland, betegner mange Vadsø som «kvenhovedstaden». Vadsø har stor oppmerksomhet fra ornitologer med sitt rike og allsidige fugleliv. Her er daglige hurtigruteanløp, flyplass og bussforbindelse til hele fylket.
  Here lies the Finnmark County Council and Government House. The city has experienced considerable immigration from Finland in the 1800s, and contemporary immigration can clearly be seen today through the Finnish culture and a number of Finnish surnames among residents. Because of the significant immigration from Finland, signifying many Vadso as «Kven capital». Vadsø has great attention from ornithologists with its rich and diverse birdlife. Here are the daily coastal port of call, airport and bus connections throughout the county.
Google trans.

Articles

Find More  

Vadsø – Innvandrermonument/ Immigrant monument

   18.juni 1977 ble «innvandringsmonumentet» avduket i Vadsø. Tre statsoverhoder var til stede: H:M. Kong Olav, President Urho Kekkonen fra Finland og H:M: Kong Carl Gustav av Sverige. Monumentet ble reist av to grunner: I takknemlighet og til minne om de finske innvandrerne og deres betydning og innsats for Finnmark fylke, men monumentet skal også være inspirasjonskilde og symbol for …

Continue reading  

Vadsø Museum

  Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt.Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. Museets ulike anlegg viser Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om …

Continue reading  

Vadsø – Perleturer

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Direct booking: Flights, Boats, Bus,

Reiseplanlegger/Travel Planner Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Here you find timetable for your next public transport: ————————————————————— Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for costal steamer: Flyrute / Flights:          ———————————————— Avstander/ Distances: —————————————————————————- Detailed map:

Continue reading  

Vadsø – Varangerjomfrua/ Varangervirgin

  Stille ligger hun i fjæra. Ren og vakker. Ikke rart at navnet Varangerjomfrua har blitt hengende ved denne steinen. Den er ikke stor. Bare omkring 150 cm lang så den er ikke lett å se blant de andre steinene. Kjører du fra Varangerbotn og kommer til kommuneskiltet for Vadsø stopper du på den lille parkeringsplassen, går ned i fjæra …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv. Fiske av Laks/salmon fishing

  Vestre Jakobselv ligger ved Varangerfjorden og Jakobselva har sitt utløp her. Laksefiske trekker mange tilreisende i sommeresongen, da elva er fiskerik. I Lilledalen ligger Vestre Jakobselv Camping som gir gode muligheter for overnatting. Mulighet for overnatting er det også på Jakobselvkaia, som ligger ved elva nedenfor brua. Næringslivet i bygda er til stede med entreprenører, bilforhandlere/verksteder, butikk og bensinstasjon. …

Continue reading  

Vadsø – Vestre Jakobselv kirke (Church)

  Vestre Jakobselv kirke ligger i Vadsø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1940. Kirken har langplan og 100 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført. Arkitekt: Ark. Trysil ved Riksarkitektens kontor/Ingolf Schanche.   Vestre Jakobselv church located in Vadsø parish in the Varanger deanery. It is built of wood and was built in 1940. …

Continue reading  

Vadsø – Esbensegården i Vadsø

  Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen. Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og …

Continue reading  

Vadsø – Vadsø kirke (church)

  Vadsø kirke er en langkirke fra 1958 i Vadsø kommune, Finnmark fylke. Den ble oppført i perioden 1954–1958 og innviet 30. mars 1958. Arkitekt for kirken var Magnus Poulsson. Byggverket er i betong og har 480 plasser. Kirken er oppført på samme sted som den forrige kirken, men er orientert nord-syd. Vendt mot byen har den en høy og …

Continue reading  

Vadsø – Vadsøya kulturpark. (Cultural Park)

  Vadsøya kulturpark ble åpnet i 1997 som del av Fotefar mot nord-prosjektet. Vadsøya har en mengde kulturminner fra eldre og nyere tid. Ved øyas nordøstre strand finner du sporene etter været som var Vadsø bys forløper; et bosettingsområde omtalt som en av de best bevarte «middelalderbyer» i Norge. Bosettingsspor fra middelalderen Vadsøya ble bosatt ved midten av 1400-tallet. På …

Continue reading  

Vadsø – Bietilægården, Vadsø

  Bietilægården er en gård med tradisjoner fra kystkultur og jordbruk. Gården ligger i Indrebyen i Vadsø, tidligere kalt Indre kvenby. Den ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk. Familien Bietilæ og gårdens historie Henrik Bietilæ og kona Anna Grethe fikk oppmålt tomta til gården i 1879 og bygde …

Continue reading  

Vadsø – Fabrikkaia

  Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrent alle trekaiene …

Continue reading  

Vadsø – Ekkerøy, Vadsø

  Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene i Finnmark. Mens det tidligere var en utpreget gammel samisk bosetting langs Varangerfjorden, var Ekkerøy blant de nye «norske» bygdene. Her drev man typisk kombinasjonsdrift med fiske og jordbruk. Fjorden var svært fiskerik og ble senere attraktiv for finsk bosetting, drevet fram av vanskelige tider i Finland. Du kan finne typisk finske …

Continue reading  

Kystfort HKB 5./478 Ekkerøy, Vadsø

  Under andre verdenskrig kom de tyske okkupantene til Ekkerøy i juli – august 1940. Mange tyske soldater oppholdt seg her i vel fire år. Tyskerne rekvirerte privathus, bedehus, skole, telegrafen og losjebygg og hadde sitt hovedsenter på Neset. Der bygde de boligbrakker til seg selv og de rektangulære murene du ser i nærområdet til parkeringsplassen er rester av disse …

Continue reading  

Vadsø – Tuomainengården i Vadsø

    Tuomainengården er en av museets kvengårder. Den ligger i Slettengata 21, like ved Esbensengården i Ytrebyen. Opprinnelig het gården Vinikkagården etter Johan Petter Vinikka som bygde huset i 1851. Han utvandret fra Tornedalen i Sverige i 1845 og slo seg ned i Ytre kvenby. Innvandringen fra Finland og Tornedalen i Sverige var stor til Vadsø på 1800-tallet, og …

Continue reading  

Vadsø – Kjeldsenbruket, Ekkerøy

  Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og kunstutstilling. Museets guider viser rundt på bruket. Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, …

Continue reading  

Vadsø – Skallelv kirke (church)

  Skallelev-væringene har bestandig hatt et nært forhold til bygningen som idag huser Skallelv kirke. Den ble tatt i bruk som skole i 1901 inntil den nye skolen ble innviet i 1953. Folk i Skallelv begynte å arbeide for at den skulle omgjøres til kirke. Etter mye om og men fikk man både de kirkelige og kommunale myndighetene med på …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading