Vardø adventures/sights - Visit

  Norges østligste by og den eneste i landet med arktisk klima. Gjennom århundrer Finnmarks hovedstad med lensherren på Vardøhus festning. By/kjøpstad fra 1789. Sentral under pomorhandelen med eneste tollstedet i Øst-Finnmark. Idag et moderne samfunn med ca 2100 innbyggere.
Med god beliggenhet i forhold til fiskeressursene har Vardø høy status som fiskevær og rike tradisjoner innen fiskeri.
Meget flinke til å ta vare på historien. Derfor finner man mange og innholdsrike severdigheter basert på en brutal, men rik fortid. Definitvt verd et besøk. Vardø har flyplass og daglige hurtigruteanløp. Bussforbindelse med hele fylket.
  Norway’s easternmost city and the only one in the country with Arctic climate. Through centuries Finnmark capital with lens gentleman on Vardøhus fortress. City / township of 1789. Central under Pomor trade with only office in eastern Finnmark. Today a modern society with about 2,100 inhabitants. With good location in relation to fishery resources has Vardo high status as fishing villages and rich tradition of fisheries. Very good at taking care of the story. Therefore one finds many and eventful interest based on a brutal, but rich past. Definitve worth a visit. Vardø Airport and daily coastal port of call. Bus connection with the county.
Google trans.

Articles

Find More  

Vardø – Yukigassen – Snøballkrigen/snowball war

  Hvert år, i midten av mars, braker det løs med snøballkrig i Vardø. Slagmarken er på Vardøhus festning. Den stilfulle åpningen er på fredag kveld med musikk og parade. Lørdag formiddag braker det løs med med kampene. Moroa starter allerede onsdag den 13. mars i år med presisjonskasting og kåring av stormester i snøballkasting. Torsdag er det Yukiquiz. Fredag er …

Continue reading  

Vardø – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Vardø – Knutepunkt Kiberg, Nasjonalpark/ Hub Kiberg, National

  Klimaendringer er en av nåtidens største utfordringer. Hva innebærer utfordringene for mennesket og naturen, og har museumssektoren en rolle å spille i formidlingen av disse? Varanger Museum, UiT Norges arktiske universitet og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, skal belyse hvordan naturen, landskap og nasjonalparkens historie er, og vil være påvirket av menneskeskapte klimaendringer. Prosjektet skal utvikle en metodikk forankret i natur– og …

Continue reading  

Vardø – Russisk takk til motstandsfolk/Russian thanks to resisters

  Russland takker dere. Evig minne til Russiske og norske patrioter som falt i kampene mot fascismen. Minnesteinen står ved partisaner museet i Kiberg.     Россия спасибо. Вечная память российских и норвежских патриотов, павших в боях против фашизма. Камень памяти стоит на музей партизан в Kiberg.   Russia thank you. Eternal memory to the Russian and Norwegian patriots who …

Continue reading  

Kystfort 3./513 Kiberg / Kibergnes coastal fort.

  Kibergneset  Fort Kiberg Etter at de tyske angrepene på Murmanskfronten stanset opp høsten 1941 fikk Varangerområde øket betydning som baseområde for styrkene på Ishavsfronten. I forbindelse med forsvaret av område ble det som nevnt stilt to tunge kystbatterier til disposisjon. Disse ble anlagt på henholdsvis Kjelmsøya (24 cm), ved innløpet til Bøkfjorden og Kibergnes (28 cm) Kiberg-batteriene var det …

Continue reading  

Vardø – Domen

  Fjellovergangen mellom Kiberg og Svartnes/Vardø. I den perioden man drev med heksebrenning var det velkjent at Domen var plassen der man møtte djevelen. Her var også nedgang til helvete inne på fjellet. Domen (127 moh) er en fjellovergang vest for Bussesundet i Vardø kommune. Veien er av og til stengt om vinteren pga. dårlig vær. Domen er best kjent …

Continue reading  

Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen, formet som en åttekanta stjerne, ble opprinnelig bygd for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene og for å sikre nærforsvaret av Vardø. Det som i dag er Vardøhus, er det siste av tre festningsverk i området og har med det tradisjoner helt tilbake til styringstida …

Continue reading  

Vardø – Drakkar

  Drakkar Du holder pusten når du får se han! Dette råe monumentet ute på Skagen i Vardø. Du ser rester av et vikingskip, en dinosaur og en hval i positur mot himmelen. Han vokter Bussesundet og viser vei slik at folk ved havet også i fremtiden kan finne veien til Vardø. I fantasien ser du for deg han kommer …

Continue reading  

Vardø – Pomormuseet i Vardø/Pomor Museum in Vardø

  Pomormuseet  i Vardø Pomorhandelen hadde sin blomstringstid på 1800 årstallet. Årlig kom det mellom 300 – 400 russiske skuter som drev byttehandel med korn, fisk med den norske lokalbefolkningen. Siden Vardø hadde tollkontoret for Øst-Finnmark ble byen en hovedstad for pomorhandelen mellom lokal-befolkningen i Kvitsjøtraktene i Russland og kystområdene i Nord-Norge. Utstillingen er produsert i Russland som følge av …

Continue reading  

Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

  Bygda, som i alle år hadde hatt nær tilknytning til Russland, ble sommeren 1940 satt under tyske og norske nasjonalsosialisters øyne. Det ble derfor naturlig at folk reiste østover til andre siden av Varangerfjorden. det var kjent at i bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya bodde det norske familier som snakket norsk og levde på gamlelandets minner, selv om de etter …

Continue reading  

Vardø – Hornøya – Vardø fyr/lighthouse

  Øya består av sandstein og skifer og måler ca. 900 ganger 650 meter. Den har bratte stup på vestsiden, mens østsiden skråner ned mot havet. Avslutninga dannes på denne sida av ei halvøy, Store Avløysinga. Lille Avløysinga er en holme som ligger rett sør for Hornøya. På vestsiden, mellom Hornøya og naboøya Reinøya ligger Prestholmen. Hornøya har en av …

Continue reading  

Vardø – Heksebrenning/ Witch burning, Vardø

    Steilneset minnested, – med Heksemonumentet, er til minne om 91 mennesker som ble brent som hekser i perioden 1598 til 1692 i Vardø. Minnestedet består av en minnehall tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, samt et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois. Heksemonumentet ligger i kort gangavstand fra Vardø sentrum, på samme side …

Continue reading  

Vardø – Tusenårsmerket i Vardø/ Vardø city is Finnmark county’s millennium

  Utgangspunktet for Kultur- og kirkedepartementet, som står bak ideen om tusenårsstedene, var at det skulle være et tusenårssted i hvert fylke, og at disse skulle være på plass innen år 2005. Tusenårsstedet skulle også ses i sammenheng med hundreårsfeiringen for unionsoppløsningen i 1905. Målet for fylkestusenårsstedene er å bidra til at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder m.v. av stor historisk, …

Continue reading  

Vardø – Vardø kirke (church)

  Vardø kirke ligger i Vardø sokn i Varanger prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1958. Kirken har rektangelplan og 432 sitteplasser. Arkitekt: Eyvind Moestue. Vardø kirke er en langkirke i betong med lavere og smalere kor, høyt saltak og høyt og spisst skiveformet tårn i vest. Kirken er tegnet av arkitekt Eivind Moestue i et …

Continue reading  

Vardø – Vardø kapell (Chapel)

  Vardø kapell, også kalt Steglnes kapell, står ved kirkegården på Steglneset, omkring 200 meter sør for Vardøhus festning i Vardø by i Vardø kommune i Finnmark fylke, og er en tømret langkirke bygget i 1908. Vardø kapell ligger i Finnmark I motsetning til Vardø kirke ble ikke kapellet ødelagt under andre verdenskrigen. På 1990-tallet måtte det restaureres og det …

Continue reading  

Vardø – Sandfjordneset Natureservat/ Sandfjordneset Nature Reserve

  Verneformål og Sanddynelandskap – Naturreservat Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 4. november 1983 og dekker et areal på ca. 0,5 km. Formålet med fredningen er å bevare et fint utformet flygelandfelt med interessant sandstrand vegetasjon. I mange av de korte vindutsatte fjordene langs Finnmarkskysten finner vi fine strender sanddynelandskap innenfor. Sanddynene dannes ved at vinden blåser sanden innover …

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg Kirke (Church)

  Hamningberg kirke er en langkirke fra 1949 i Båtsfjord kommune. Byggverket er i tre og har 140 plasser. Arkitekt Sverre Poulsen     Hamningberg church is a church from 1949 in Båtsfjord municipality. The structure is in wood and has 140 seats. Architect Sverre Poulsen /kf   Back to start

Continue reading  

Båtsfjord – Hamningberg

    I gammel tid var her tusenvis av fiskere i sesongen. Idag er det etterkommere fra det gamle været som holder det gamle fiskeværet vedlike. De holder de gamle bygningene i god stand og sørger for at det som ikke ble brent ned under siste verdenskrig kan vises fram for etterslektene. Et turistmål som er vel verd å besøke. …

Continue reading  

Kystfort 3/HAA 488)/ Hamningberg Coastal fort Hamningberg(3/HAA 488)

  Hamningberg.  Batteriet (3/HAA 488) Kystbatteriet som ble anlagt på Harbakken hadde som oppgave å sikre skipsleden i samarbeid med batteriene på Makkaur og i Vardø, hindre fientlig landgang og bruk av Syltefjord og Perfjord. Av tyngre våpen inngikk 6 stk – 14,5 cm kanoner (fr) i feltmessige stillinger. Skuddvidde ca. 1800 m. (4 skyts var plassert på Harbakken mens …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading