Mytiske steder/ Mythical places

Articles

Find More  

Porsanger – Offerholmen

  Offerholmen ved det susende fjell. Sieidesuoulu, Offerholmen ligger i Øvrevatn i Lakselva ved Skoganvarre, Skuvvanvárri, ”Det susende fjell”. Denne holmen er et gammelt offersted, Thi Lapperne i forrige Tider Holdte hos Søen, som den ligger udi, Jagt etter ville Rensdyr saaledes at somme paa den ene siden av Søen jagede Dyret du paa Vandet, og nogle fra den eene …

Continue reading  

Alta – Mytisk nordlys/Mythic Aurora polaris

  BorealisAlta er en interaktiv utstilling om nordlysets og fenomenets magi. Utstillingen er basert på samiske myter og sagn, historien om forskningen rundt nordlyset og dens betydning og kobling til Altas historie. Utstillingen viser også vitenskapen om nordlyset og hvorfor dette fascinerende lysfenomenet oppstår. BorealisAlta er en utstilling som samler vitenskap og myter i et senter som vil være både …

Continue reading  

Alta – Seidekjerringa / Áhkku – Sami sacrificial stone

  En 5-6 meter høy samisk offerstein som ligger på utsiden av Komsafjellet. En godt merket tursti går fra parkeringsplassen ved enden av Lineveien på Amtmannsnes. Turen tar ca 20 minutter. I samisk før-kristen religion ble naturen betraktet som besjelet og levende, slik at fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp for menneskene hvis man tilba …

Continue reading  

Alta – Falkesteinene/ Falk stones

  Falkesteinene ved Fállengea₫i Det fortelles at flyttsamen Stuorra-Piera alltid ofra til Fállengea₫i når han dro forbi med reinflokken på flyttingene sine. Men et år ofra han ikke. Da skilte mange reinsdyr seg ut fra flokken og løp sørover mot et nes ved Joatkajárvi. Neset endte i ei sumpmyr og der omkom alle reinsdyra. En annen same; Garra-Rastus, eller hårde …

Continue reading  

Guovdageaidnu – Kautokeino – Pikefossen(falls) i Kautokeino

  Pikefossen Ligger ved Rv 93 nord for Kautokeino tettsted. Vannfallet er 8 meter Det er rasteplass med parkering ved fossen. Navnet kommer fra et gammelt sagn. I følge sagnet kommer navnet fra ei jente som skulle passe på reinflokken mens eierne var borte. Da jenta skulle krysse isen med reinene rett ovenfor Pikefossen, brast isen og hele flokken druknet. …

Continue reading  

Loppa – Steinmannen/ The Stone Man

  Før samene ble kristnet, hadde de som andre naturfolk sine egne guder som de tilbad og ofret til. Gudene var gjerne steiner eller menneskelignende fjellpartier. En slik steingud er Jetanes på fjellet like ovenfor storsteinnes i Øksfjordbotn. I sin topografisk-statistiske beskrivelse over Finnmark skriver Amund Helland: – Fra bunden av Øksfjord ser man mod horisonten fortone sig en stenbillede …

Continue reading  

Kvalsund – Áhkku i Gjæveluft

  På fastlandet i Kvalsund kommune, østafor Kvalsundet rager en ´´Ahkku» mot himmelen Steinen er lite kjent og nesten ikke omtalt. Kanskje har det vært ofra her i forbindelse med reinflokkens flytting og svømming over Kvalsundet vår og høst. Eller kanskje ble det ofra under den store koppe-epidemien i 1704-06 da 200 døde bare ved Varangerfjorden og ”meget blev ofret …

Continue reading  

Kvalsund – Stalloen på Kvaløya/ Stalloen on Kvaløya

  Stallo, Stállu (nordsamisk) og Stalo (sørsamisk), også skrevet Stállo, er en mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro. Stallo forekommer særlig i to hovedtyper i eventyr og sagn, enten som menneskeetende troll eller som et gjenferd eller en demon utsendt av en noaide. Stalloer er onde og sterkere enn menneskene, men også dummere, og det gjelder …

Continue reading  

Måsøy – Kvinnen i fjellet/ The woman in the mountains

  Áhkku på Ahkonjárga. Bestemødre og gamle koner var høyt verdsatt i det gamle samiske samfunnet. Som ei dronning reiser denne kvinneskikkelsen seg i omtrent 12 meters høyde i bergflåene mellom Lillefjord og Slotten i Måsøy kommune. Ved århundreskiftet kunne en mann i Snefjord fortelle at bestefaren hans hadde fortalt at dette var en samisk offerstein. Áhkku on Ahkonjárga   …

Continue reading  

Måsøy – Noaidesteinen (stone) i Snefjord

  Den ruver, er mytisk og ligger 6 – 700 meter fra hovedveien i Snefjord. Opp langs Snøfjordelva. En sakkyndig om okkultisme ga et råd: Ha bare gode tanker i hodet når du nærmer deg steinen.     The towers, is mythical and is 6-700 meters from the main road in Snefjord. Up along Snefjord river. An expert on occultism …

Continue reading  

Porsanger – Skarvberget, Offerberget/ Sacrifice Mountain

  Offerberget eller Sieidebàkti er første gang omtalt skriftlig som Zeidde bafft i 1715. På toppen av fjellet skal det ligge en hvit offerstein og under det bratteste stupet står en steinstaur som det også skal ha vært ofra til. Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap           Sacrifice Mountain or Sieidebàkti is first mentioned in writing as …

Continue reading  

Nordkapp – Kirkeporten og Nordkapphornet/ North Cape – Kirkeporten and the North Cape Horn

  Kirkeporten er en mektig åpning i i berget ved Skarsvåg, Nordkapp. Både navnet og utseende frister til å tro at stedet har samisk, mytiske tradisjoner. Det er ikke funnet skriftlige kilder om Kirkeporten datert før år 1800. Mot nordvest ser du rett over på Nordkapphornet som er et gammelt samisk offersted. Til Kirkeporten går du fra Skarsvåg langs en …

Continue reading  

Porsanger – Ringene på Bringnes/ The rings on Bringnes

  Bringnes eller Smørfjorden er registrert som offerplass hos Isac Olsen, Knud Leem og Thomas Von Westen som ”Smær Niargie Vuodna Niarg” og ”Smærniarge, Smørneset”. Om noen av dem hadde vært her ville de ha mer å fortelle. Kildene er sparsommelige, men ytterst på Bringnesodden ligger et helt kompleks av steinringer. To ringer har diameter omkring syv meter og en …

Continue reading  

Porsanger – Offerstein på Bringnes/ Sacrifice Stein on Bringnes

  På 1700-tallet fantes en offerstein som ble kalt Smeer Vuodna-Noaaide, Smørfjord-Fjordens Viismand, eller Smørfjordens noaide. Den ligger i Smørfjordområdet , men ingen kilder forteller hvor. På sørsiden av Bringnes ligger denne steinen som etter tradisjon skal være en gammel offerstein. Ettersom Bringnes tidligere ble kalt Smørfjorden er kanskje dette Smørfjordens noaide? Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap     In …

Continue reading  

Porsanger – Trollene i Trollholmsund/ Trolls in Trollholmsund

  Trollholmsund i Porsanger i Finnmark er en severdighet med avkjørsel fra E6 sør for Indre Billefjord. Området her består av dolomitt (kalkstein) som er dannet for ca. 700 millioner år siden. Steinformasjonene som står i Trollholmsund i dag er knyttet til et gammelt samisk sagn. Ifølge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok nordover fra …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Finnkirka, Nordkyn

  Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs kysten fryktet havstykket forbi Nordkyn.   Legends say that Finnkirka was an ancient sacrificial site for fishermen, travelers and Sami. Travelers along the coast feared the stretch of ocean past Nordkyn. Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Labyrinten ytterst på Nordkyn/ The maze on the tip of Nordkyn

  Labyrinten ytterst på Nordkyn Vestafor Sletnes fyr, ytterst på Nordkynhalvøya og omtrent så langt nord det er mulig å komme på det norske fastlandet ligger Mikkelbergodden med sin labyrint. Lokalt har nok labyrinten vært kjent lenge, men den ble registrert av arkeologer først i 1927. Den er 16 x 14 meter og skal ifølge lokal tro være bygget av russere. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde/ Cultural Heritage Site

  Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte ‘gressbakkentuftene’ som …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bjørnesteinen/The Bear Stone

  Bjørnesteinen ligger ved fjellpartiet Ciesti, øst for Mortensnes i Varanger. Bjørnesteinen er en stor steinblokk, som ved første øyekast kan ligne en bjørn. Steinen ligger skråstilt over en annen stein, noe som får det til å se ut som om bjørnen ser ned på offerplassen, og utover Varangerfjorden. Enkelte mener også at bjørnen vokter offerringen. Bjørnen var et hellig …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Murggiid/Klubben

  Murggiid/Klubben Gravplass, offerplass og hellig fjell Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. Fjellknausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Transteinen

  Det er funnet mange ringformede offerplasser i Finnmark. Det finnes to slike i Mortensnes og den ene befinner seg under bjørnesteinen. Den er bygd i stein inntil ett fjell, slik at fjellet danner en av veggene i ringen. Det finnes ingen konkret informasjon om hva offerplassen har blitt brukt til, eller hvilke ritualer som har tatt sted i den. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Trolldøra/ Troll door

  På Mortensnes finner vi opprinnelsen til det samiske sagnet om døra i fjellet, også kjent som risedøra eller trolldøra. Dette fjellet ligger litt øst for Mortensnes, i det vi kjennersom Klubbfjellet. Døra er egentlig bare en fordypning i fjellveggen, med en mørkere farge enn resten av fjellet. Det gir dermed inntrykk av å være en dør. Innenfor denne døra …

Continue reading  

Vadsø – Varangerjomfrua/ Varangervirgin

  Stille ligger hun i fjæra. Ren og vakker. Ikke rart at navnet Varangerjomfrua har blitt hengende ved denne steinen. Den er ikke stor. Bare omkring 150 cm lang så den er ikke lett å se blant de andre steinene. Kjører du fra Varangerbotn og kommer til kommuneskiltet for Vadsø stopper du på den lille parkeringsplassen, går ned i fjæra …

Continue reading  

Vardø – Domen

  Fjellovergangen mellom Kiberg og Svartnes/Vardø. I den perioden man drev med heksebrenning var det velkjent at Domen var plassen der man møtte djevelen. Her var også nedgang til helvete inne på fjellet. Domen (127 moh) er en fjellovergang vest for Bussesundet i Vardø kommune. Veien er av og til stengt om vinteren pga. dårlig vær. Domen er best kjent …

Continue reading