Unjárgga/Nesseby adventures/sights- Visit

  Unjárgga-Nesseby ligger innen samisk språkområde og har dype røtter i samisk kultur. Kommunen er fylt med historiske kulturskatter. Du finner samisk museum og tufter som er organisert slik at man kan få innblikk i Varangerfjordens tusenårige historie. Et rikt fiske har gitt levebrød til befolkningen gjennom generasjoner. Varangerbotn er et knutepunkt der riksveiene tar av til Sør-Varanger og Nord-Varanger. Kommunikasjon med buss til Kirkenes, Vadsø og Vardø.
  Unjárgga-Nesseby is within the Sami language area and has deep roots in Sami culture. The municipality is filled with historical cultural treasures. For Sami museum and remnants that are organized so that one can gain insight into the Varanger fjord millennial history. A rich fishing has given livelihood of the people through generations. Varangerbotn is a hub where national roads turn to the Sør-Varanger and Nord-Varanger. Communication with the bus to Kirkenes, Vadsø and Vardø. Google trans.

Articles

Find More  

Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Duodji – samisk husflid har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Karlebotn kapell (chapel)

  Karlebotn kapell er en langkirke fra 1955 i Nesseby kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Kapellet ble tegnet av Trond Dancke. Bygningen ble vigslet til kapell i 1960. Wikipedia Åpnet: 1955   Karlebotn Chapel is a long church from 1955 in Nesseby municipality, Finnmark county. The construction site is in wood and has 60 …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Nessby kirke (church)

  En historisk og en utrolig vakker kirke som er verdt et besøk. Langkirke med plass til 250 personer bygget i 1858   A historic and an incredibly beautiful church worth a visit. Langkirke with space for 250 people built in 1858     Nesseby har en lang og spennende kirkehistorie. Thomas von Westen tok initiativ til å bygge den …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bigganjarga

  I den innerste delen av Varangerfjorden ligger en verdensberømt forekomst av et konglomerat. Det stammer fra en tid da Jorden kan ha vært dekket av snø og is. Bigganjargatillitten ligger en drøy halvtimes gange fra Stuorravuonna/Karlebotn innerst i Varangerfjorden. Det er et gammelt tråkk langs sjøen, og forekomsten er lett å finne fordi den ligger helt i vannkanten.   …

Continue reading  

Unjarggá Nesseby – Sabahuset

  Isak Sabas barndomshjem Isak Saba (1875 – 1921) ble født og vokste opp her i Reppen. Han var lærer, men også svært aktiv på andre områder, ikke minst innenfor politikken. Han var en ivrig forkjemper for samenes rettigheter. I kommunepolitikken representerte han sosialistene. I 1906 ble han samenes første Stortingsrepresentant. Han satt på stortinget fram til 1912. Isak Saba …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby- Sjøsamiske samlinger/ Sea Sami Collection

  Helmer K. Losoa, Byluft i Varangerbotn har samlet en omfattende kulturskatt. Sjøsamiske samlinger i Byluft utvider Helmer Losoa har skapt en flott turistmagnet i Byluft på sørsiden av Varangerfjorden med sin sjøsamiske samling. Den sjøsamiske samlingen trekker stadig flere besøkende og Losoa er igang med å utvide hovedbygget for å gi plass til noen av fartøyene han har samlet. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Varanger Samiske Museum/ Varanger Sami Museum

  Varanger Samiske Museum er et sjøsamisk museum. Museet dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. I tillegg er samisk brukskunst og håndverk – duodji – et viktig satsningsområde. Finnmarks forhistorie og arkeologi formidles også gjennom basisutstillinga «Sjøsamene».   Varanger Sami Museum is a coastal Sami museum. The museum documents and conveys the coastal …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde/ Cultural Heritage Site

  Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte ‘gressbakkentuftene’ som …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Bjørnesteinen/The Bear Stone

  Bjørnesteinen ligger ved fjellpartiet Ciesti, øst for Mortensnes i Varanger. Bjørnesteinen er en stor steinblokk, som ved første øyekast kan ligne en bjørn. Steinen ligger skråstilt over en annen stein, noe som får det til å se ut som om bjørnen ser ned på offerplassen, og utover Varangerfjorden. Enkelte mener også at bjørnen vokter offerringen. Bjørnen var et hellig …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Murggiid/Klubben

  Murggiid/Klubben Gravplass, offerplass og hellig fjell Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. Fjellknausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Transteinen

  Det er funnet mange ringformede offerplasser i Finnmark. Det finnes to slike i Mortensnes og den ene befinner seg under bjørnesteinen. Den er bygd i stein inntil ett fjell, slik at fjellet danner en av veggene i ringen. Det finnes ingen konkret informasjon om hva offerplassen har blitt brukt til, eller hvilke ritualer som har tatt sted i den. …

Continue reading  

Unjárgga/Nesseby – Trolldøra/ Troll door

  På Mortensnes finner vi opprinnelsen til det samiske sagnet om døra i fjellet, også kjent som risedøra eller trolldøra. Dette fjellet ligger litt øst for Mortensnes, i det vi kjennersom Klubbfjellet. Døra er egentlig bare en fordypning i fjellveggen, med en mørkere farge enn resten av fjellet. Det gir dermed inntrykk av å være en dør. Innenfor denne døra …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading  

Finnmarksløpet

  I begynnelsen på mars er det liv og røre i Finnmark da det prestisjetunge Finnmarksløpet går av stabelen. Hovedløpet går fra Alta, – over Finnmarksvidda og opp mot russergrense og tilbake igjen. En strekning på over 1200 km. Samtidig er det festivaltid i Finnmark og man feirer at vinteren er på hell og lyset er tilbake. Finnmarksløpet er et …

Continue reading