Nordkyn - Gamvik - Visit

Articles

Find More  

Nordkyn – Gamvik Mehamn-opprøret 1903/The Mehamn Revolt 1903

  Mehamn-opprøret eller Mehamnslaget fant sted 2. juni i 1903, da fiskere ødela hvalfangststasjonen i Mehamn fordi de mente at hvalfangsten ødela fisket. I 1870-årene startet den industrielle hvalfangsten utenfor Finnmark. Kapitalsterke grupper sørfra, med Svend Foyn i spissen, bygde opp flere hvalfangsstasjoner langs finnmarkskysten. Fangsten var så stor at bestanden ble kraftig redusert. Fiskerne mente at hvalen presset fisken …

Continue reading  

Lebesby – Kunes

  Kunes, et gammelt bosted, ligger ved enden av Laksefjord nær vår grense i vest. I dag bor her ca. 60 mennesker og stedet har post, handel, kapell og skole. Stedet har ikke havn, men det er kommunal allmenningskai i Seivika ca. 10 km unna. Stedet har ett gårdsbruk med ca. 150 dekar oppdyrket jord, forøvrig henter folk sitt utkomme …

Continue reading  

Nordkyn – Dyfjord

  Dyfjord ligger sør -øst for Kjøllefjord, en biltur på ca. 20 minutter. Dyfjord er et av de beste småfiskeværene i Finnmark, og har i dag ca 50 innbyggere. Stedet har en moderne fiskeribedrift med mottak og produksjon, og det er anlagt en moderne fiskerihavn med molo, flytebrygger og kai. Det er bygget nytt vannverk i Dyfjord, og stedet har …

Continue reading  

Kystfort HKB 4./480 Gamvik/ Coastal fort

  Anlegget består blant annet av kanonstillionger, løpegraver, bunkerser og maskingeværreder, og ble bygget for å kontrollere skipsleden mot Murmansk.   The facility consists of, among other things, cannon motions, runners, bunkers and machine defenders, and was built to control the shipwreck against Murmansk.   I Gamvik ble det anlagt kystbatteri i 1942 med oppgave å sikre skipsleden, hindre fiendtlig …

Continue reading  

Nordkyn – Kjøllefjord kirke (church)

  Kjøllefjord kirke er en langkirke fra 1951 i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den er bygget i stein og har 300 plasser. Kirken er en gave fra Danmark etter krigen, og var den første kirken som ble gjenreist i Finnmark etter krigen. Den forrige kirken i bygden ble brent under nedbrenningen av fylket i 1944. Arkitekten Finn Bryn tegnet i …

Continue reading  

Veien til Nordkyn/ The road to Nordkyn – Direct booking

Relevant avstand: Lakselv – Mehamn er 225 km, ca. 3 timers biltur. Relevant distance: Lakselv – Mehamn is 140 mi, about 3 hours by car. Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Weather in Mehamn: Weather …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Lebesbymannen/ The Lebesby Man

  «Johanson»; i Store norske leksikon er det blitt til «Johannesen», mens han som forfatter av Märkliga syner presenterer seg som «Johansen». Han er bedre kjent som Lebesbymannen, er kjent som en «seer,» og skal i følge ham selv ha forutsett flere store hendelser blant annet 1. verdenskrig, den russiske revolusjonen og den spanske borgerkrigen. Profetiene til Johansen har i …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Finnkirka, Nordkyn

  Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs kysten fryktet havstykket forbi Nordkyn.   Legends say that Finnkirka was an ancient sacrificial site for fishermen, travelers and Sami. Travelers along the coast feared the stretch of ocean past Nordkyn. Sagnet forteller at Finnkirka var et gammelt offersted for fiskere, reisende og samer. Reisende langs …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Kinnarodden 71°8’1”N, Nordkyn

  Kinnarodden 71°8’1″N Å nå ekstreme punkter har alltid vært eventyrlystene menneskers mål. Kinnarodden er ett av dem. Forberedelser, tålmodighet og god fysikk er grunnleggende egenskaper for deg som ønsker å nå europas nordligste fastlandspunkt. Mange ønsker å besøke Kinnarodden, ferre er de som kommer seg dit. Dette nordligste, europeiske, fastlandspunkt står som en ventende drøm der ute i ishavet. …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Skjøtningsberg

  Det fraflyttede fiskeværet Skjøtningberg er nå et lunt hytte- og fritidsområde med en stor og langgrunn strand Skjøtningberg var et storfiskevær så tidlig som på 1400-tallet med ca. 250 innbyggere, og var et sentralt sted frem til robåtenes tid var over. Robåtene ble satt på land under kuling, men dette var ikke mulig med større motoriserte båter. Høsten 1918 …

Continue reading  

Nordkyn – Kjøllefjord, hovedstaden i Lebesby/Kjøllefjord, capital of Lebesby

  Kjøllefjord er et lite, men sprudlende samfunn på vestkanten av Nordkinnhalvøya Fiskeværet ligger lengst inn i fjorden med en strålende utsikt mot havet og Finnkirka. Byen ligger i hjertet av Kjøllefjorden, og har vært handelssted og fiskevær for fiskere, samer og handelsmenn siden 1500-tallet. Den lange fjorden gir beskyttelse mot det åpne havet, og Kjøllefjord har vært nødhavn for …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Labyrinten ytterst på Nordkyn/ The maze on the tip of Nordkyn

  Labyrinten ytterst på Nordkyn Vestafor Sletnes fyr, ytterst på Nordkynhalvøya og omtrent så langt nord det er mulig å komme på det norske fastlandet ligger Mikkelbergodden med sin labyrint. Lokalt har nok labyrinten vært kjent lenge, men den ble registrert av arkeologer først i 1927. Den er 16 x 14 meter og skal ifølge lokal tro være bygget av russere. …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Mehamn, hovedstaden i Gamvik/ Mehamn, Capital of Gamvik

  Mehamn, hovedstaden i Gamvik Mehamn er hovedstaden i Gamvik kommune. Den ligger ytterst på Nordkyn og har i underkant av 800 innbyggere. Byen er et tradisjonelt fiskevær samt et moderne samfunn med alle tilbud et velferdssamfunn kan ha. Kommunikasjonene er meget gode med en 800 meters flyplass på kortbanenettet i Finnmark, Hurtigruta daglig på nord – og sør, samt bussforbindelse …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Gamvik kirke/ Gamvik church

  Gamvik kirke er en arbeidskirke fra 1958 i Gamvik kommune, Finnmark fylke. Den er tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Kirken er den nordligste kirken på det europeiske fastlandet. Gamvik kirke er bygd i betong og har 224 plasser i kirkerommet og 80 i menighetssalen. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål.     Gamvik church is …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Gamvik museum.

  Et spennede museum på et tidligere fiskebruk. God plass og mange fine utstillinger. Gamvik museum er et museum i Gamvik kommune, Finnmark som ble grunnlagt av Gamvik Museums- og historielag i 1978. Bygdefolket engasjerte seg i å samle inn fotografier og gjenstander, og dette dannet grunnlaget for museets samlinger. I dag holder museet til i det nedlagte «Brodtkorbbruket». Fra …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Mehamn kapell/Mehamn chapel

  Mehamn kapell ligger i Mehamn, Gamvik sokn i Hammerfest prosti. Den er bygd i betong og oppført i 1965. Kirka har 203 sitteplasser. Arkitekt: Hans Magnus.   Mehamn chapel lies in Mehamn, Gamvik parish in Hammerfest deanery. It is made of concrete and built in 1965. The church has 203 seats. Architect: Hans Magnus.          

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Kjøllefjord gamle kirke/ Kjøllefjord old church

  Kjøllefjord gamle kirke var en kirke fra 1738, som stod i Kjøllefjord i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den var bygd som en korskirke, men ble ombygd til langkirke, og fungerte som hovedkirke fram til 1819. Kirken lå i Kjøllefjord prestegjeld, som ble opprettet i 1685, da Skjøtningberg prestegjeld ble nedlagt. Mange av inventargjenstandene stammet fra Skjøtningberg kirke. Kirken hadde …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Foldalbruket i Kjøllefjord

  Foldalbruket er et nedlagt fiskebruk med tradisjoner tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Her har det vært fiskemottak med tørrfisk- og saltfiskproduksjon. Trandamperi og utleierorbuer for tilreisende fiskere. Fram til 1959 hadde Foldalbruket også ekspedisjons kai med hurtigruteanløp. I dag eies bruket av Kjøllefjord kystlag og er under kontinuerlig restaurering. Det er et spennende museum med nostalgi fra 1950 tallet. …

Continue reading  

Nordkyn – Lebesby – Nordkyns delikatesse/ Nordkyn delicacy

  Mange steder har sin lokal delikatesse. På Nordkyn er dette boknafisk servert på Nordkyn hotell. Hotelldirektørens ektemann fisker, tørker og tilbereder fisken. Da kan du få smake fisk som kommer rett inn fra Nordishavet.     Many places have their local delicacy. Nordkyn this boknafisk served on Nordkyn hotel. Hotel Director husband fishes, dries and prepares fish. Then you …

Continue reading  

Nordkyn – Fjellvandring på Nordkyn/ Mountain hiking in Nordkyn

      Fjellvandring på Nordkyn er et eventyr for de som liker friluftsliv. Her finner du turløyper, både krevende og mindre krevende. Her kommer beskrivelse av merkede løyper.     Mountain hiking in Nordkyn is an adventure for those who enjoy outdoor activities. Here you will find hiking trails, both demanding and less demanding. Here comes description of the …

Continue reading  

Nordkyn – Gamvik – Det gamle fiskeværet/The old fishing village

  Gamvik ligger i den subarktiske sone og har meteorologisk sett ingen sommer Naturtypen kalles tundra. I sentrum av bygda er det gjort arkeologiske funn av bosetninger fra steinalderen (5000-8000 år f.kr). Gamvik ble første gang nevnt i skriftlige dokumenter i 1518. Stedet har opp gjennom historien vært møteplass for norsk, sjøsamisk og russisk kultur. Fra 1700-tallet fram til 1. …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading