Kystfort 3/MAA 514 Kistrand, Porsanger

KISTRAND (Skisse 32) I forbindelse med forsvaret av Lakselv-området var Kistrand nøkkelom­rådet på vestsiden av Porsangerfjorden. Her ble det organisert en stridsgruppe bestående av en redusert in­ fanteribataljon (festningsinfanteri), ett kystbatteri og ing/pioneravde­linger. Kystbatteriet dannet midtre linje i fjordens kystartilleriforsvar. l batteriet inngikk 3 stk 13,0 cm kanoner (ru) i feltm. stillinger. Skuddvidde ca. 16000 m. – 2 stk 2,0 …

Continue reading  

Kystfort 6./971 Treviknes, Porsanger

TREVIKNES (Skisse 32) Ute på Treviksneset ble det anlagt et lett batteri for sperring av Older­ fjorden samt for å hindre fiendtlig landgang i området Trevika. I batteristøttepunktet inngikk 3 stk 7 ,5 cm feltkanoner i feltm. stillinger ( en kanon på Smør- fjordeid) Omvæpnet til 15,5 cm skyts høsten 1943. – 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner – 2 stk …

Continue reading  

Kystfort 5./971 Børselvnes, Børselv, Porsanger

BØRSELVNES 5./971 – BØRSELV (Skisse 34) I forbindelse med forsvaret av Lakselv-området var Børselv nøkkelom­rådet på østsiden av Porsangerfjorden. Her var det organisert en stridsgruppe bestående av en redusert inf. bataljon og et kystbatteri, som hadde til oppgave å hindre fiendtlig land­ setting og fremrykning mot Lakselv. Styrken skulle også hindre fiendt- lige gjennombrudd fra Laksefjord.» På Børselvnes ble det …

Continue reading  

Heidi Persen, Samisk husflid – Duodji/Sami handicrafts – Duodji

Duodji – samisk husflid har forskjellige utrykk som gjenspeiler geografiske, økologiske og økonomiske forhold. Den sjøsamiske kulturen har et holistisk perspektiv. Holistisk betyr helhet. Det betyr at alt griper inn i hverandre. Man lever i elementene med vær og vind, båra og bølger der livet gir og livet tar. Livet handler om utmarkstradisjoner. – fiske, fangst, bærsanking og eggsanking.  Det åndelige, …

Continue reading  

Blogg-Finnmark / Sjøflyhavna i Billefjord

Sjøflyhavna i Billefjord, Porsanger Det er tykt islag på Caddyen. Best å la den stå og bakke seg varm før jeg starter. Det tar drøyt en og en halv time å kjøre over til Billefjord i Porsanger. Vinteren står for døren og dette kan bli siste sjanse til å fotografere i 2017. Et tips om en severdighet i Porsanger var …

Continue reading  

Porsanger – Skoganvarre

  Skoganvarre er ei bygd i Porsanger kommune, ved E6 midtveis mellom Lakselv og Karasjok. Navnet er en fornorskning av det nordsamiske Shuvvanvárri («susendefjellet»), som den har sitt navn fra. Bygda var fra gammelt av et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Finnmark, som krysningspunkt mellom reiserutene Lakselv – Karasjok og Alta – Tana, og bebodd av både samer, nordmenn og finlendere. I …

Continue reading  

Porsanger – Offerholmen

  Offerholmen ved det susende fjell. Sieidesuoulu, Offerholmen ligger i Øvrevatn i Lakselva ved Skoganvarre, Skuvvanvárri, ”Det susende fjell”. Denne holmen er et gammelt offersted, Thi Lapperne i forrige Tider Holdte hos Søen, som den ligger udi, Jagt etter ville Rensdyr saaledes at somme paa den ene siden av Søen jagede Dyret du paa Vandet, og nogle fra den eene …

Continue reading  

Porsanger – Perletur

Perletur er en flott turkassetrim med mange vakre turer som byr på fysisk aktivitet og flotte naturopplevelser. 2016 var første året med Perletur. Det betyr at ikke alle 19 kommuner i Finnmark er med første året. Kanskje kommer 13-14 på plass i løpet av juni. Følg her her kommer kontinuerlig informasjon. Les her alt du trenger å vite for å …

Continue reading  

Porsanger – Skarvberget, Offerberget/ Sacrifice Mountain

  Offerberget eller Sieidebàkti er første gang omtalt skriftlig som Zeidde bafft i 1715. På toppen av fjellet skal det ligge en hvit offerstein og under det bratteste stupet står en steinstaur som det også skal ha vært ofra til. Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap           Sacrifice Mountain or Sieidebàkti is first mentioned in writing as …

Continue reading  

Veien til Nordkyn/ The road to Nordkyn – Direct booking

Relevant avstand: Lakselv – Mehamn er 225 km, ca. 3 timers biltur. Relevant distance: Lakselv – Mehamn is 140 mi, about 3 hours by car. Reiseplanlegger/Travel planner: Her finner du ut når neste offentlig transportmiddel går: Use this to find a timetable for the next public transport: Ruteplan for Hurtigruta/Timetable for Hurtigruta: Flyruter i Finnmark/Flights in Finnmark Booking: Avstander/Distances: Weather in Mehamn: Weather …

Continue reading  

Porsanger – Ringene på Bringnes/ The rings on Bringnes

  Bringnes eller Smørfjorden er registrert som offerplass hos Isac Olsen, Knud Leem og Thomas Von Westen som ”Smær Niargie Vuodna Niarg” og ”Smærniarge, Smørneset”. Om noen av dem hadde vært her ville de ha mer å fortelle. Kildene er sparsommelige, men ytterst på Bringnesodden ligger et helt kompleks av steinringer. To ringer har diameter omkring syv meter og en …

Continue reading  

Porsanger – Offerstein på Bringnes/ Sacrifice Stein on Bringnes

  På 1700-tallet fantes en offerstein som ble kalt Smeer Vuodna-Noaaide, Smørfjord-Fjordens Viismand, eller Smørfjordens noaide. Den ligger i Smørfjordområdet , men ingen kilder forteller hvor. På sørsiden av Bringnes ligger denne steinen som etter tradisjon skal være en gammel offerstein. Ettersom Bringnes tidligere ble kalt Smørfjorden er kanskje dette Smørfjordens noaide? Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap     In …

Continue reading  

Porsanger – Lasarettmoen ved Skoganvarre i Porsanger

  Tyskerenes ortslasarett for hele Finnmark under andre verdenskrig ligger i Porsanger. Ruinene etter sykehuset ligger ved Skoganvarre.   The German’s ortslasarett for the whole of Finnmark during WWII is in Porsanger. The ruins after the hospital l Porsanger lasarettmoen lies at Skoganvarre.         Feltsykehusene Lasarettmoen ligger 2 km ovenfor Skoganvarre imot Karasjok. Lasarettmoen ligger på vestsiden …

Continue reading  

Porsanger – Skoganvarre kirke (church)

  Skoganvarre kapell er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Den ble innviet 7. oktober 1963. Byggverket er i tre og har 90 plasser. Kirken ble stengt i 2012 på grunn av skader. I 2013 tok innbyggere i Skoganvarre initiativ til å rehabilitere kapellet ved å skaffe penger på ulike måter, blant annet ved å selge lodd …

Continue reading  

Porsanger – Billefjord kirke (church)

  Indre Billefjord bedehuskapell er en langkirke fra 1951 i Indre Billefjord, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 250 plasser. Adkomst til stedet er via E6. I 1935 ble det første bedehuset i Indre Billefjord, reist på initiativ fra kvinneforeningen i Billefjord og Norges Samemisjon. Det nye huset fikk navnet Seierstad bedehus, men i 1944 ble …

Continue reading  

Porsanger – Trollene i Trollholmsund/ Trolls in Trollholmsund

  Trollholmsund i Porsanger i Finnmark er en severdighet med avkjørsel fra E6 sør for Indre Billefjord. Området her består av dolomitt (kalkstein) som er dannet for ca. 700 millioner år siden. Steinformasjonene som står i Trollholmsund i dag er knyttet til et gammelt samisk sagn. Ifølge sagnet kom det gående troll over vidda. Noen troll kom visstnok nordover fra …

Continue reading  

Porsanger – Stabbursnes Naturhus og Museum

  Stabbursnes Naturhus og Museum er et informasjonssenter for natur og kultur i Finnmark, og nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser med Stabburselva, Porsangerfjorden, Stabbursneset og Stabbursdalen som flotte utgangspunkt for ekte naturopplevelser. Inne på senteret tilbyr vi en utstilling som viser Finnmarks natur og kultur og et videoshow med Stabbursdalen og samisk kultur som temaer.   …

Continue reading  

Porsanger – Lakselv kirke (church)

  Lakselv kirke er en langkirke fra 1963 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Kirken er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue. Byggverket er i tre og har 400 plasser. En av kunstnerne bak kirkens utsmykninger er Karl Erik Harr.] Harr har malt kirkens altertavle, og skal ha benyttet Halvdan Sivertsen som modell for maleriets Jesus-figur. I første halvdel av 1860-årene bygget …

Continue reading  

Porsanger – Banak Links Golfpark, Lakselv

  Banak Links Golfpark Banak Links Golfpark ligger langs sjøen på østsiden av Lakselv lufthavn og består av en 9-hulls golfbane. Banen har 3 utslagssteder (rød, blå og gul tee). Videre har parken ett treningsområde, med driving range, puttegreen og nærspillsområde. Total lengde på banen er 2 800 meter. Etter tusenvis av dugnadstimer, og god hjelp fra samarbeidspartnere siden oppstarten …

Continue reading  

Porsanger – Roddenes naturreservat/ Roddenes nature reserve

  Roddenes naturreservat Å bevare et typisk og vakkert system av strandvoller som viser havets tilbaketrekking etter siste istid Roddenes naturreservat er lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden mellom Lakselv og Børselv. Strandvollene på Roddenes viser hvordan landet har steget på slutten av og etter siste istid (ca. 10 000 år siden). Under siste istid var Finnmark i likhet med resten …

Continue reading  

Porsanger – Børselv kirke/ Børselv church

  Børselv kirke er en åttekantet kirke fra 1958 i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 300 plasser. Den ble vigslet 16. mars 1958. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via Fv183 og Rv98.   Børselv church is an octagonal church from 1958 in Porsanger Municipality, Finnmark county. The building is made of wood …

Continue reading  

Porsanger – Kventunet i Porsanger

  Kvenene har bygget sitt eget institutt i Børselv, Porsanger: Kainun institutti – Kvensk institutt – Nasjonalt senter   The Kven people have built their own institute in Børselv, Porsanger: Kainun institutti – The Kven Institute – National Center         Kvenene er en norsk minoritet som har vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Nord-Norge i løpet av flere …

Continue reading  

Porsanger – Silfar Canyon, Børselv i Porsanger

  Silfar canyon er en del av Børselva. 80 meter dyp på det meste. Etter mange tusen år med erosjon fra elva og snesmelting fra siste istid ble canyon dannet. Børselva er en av tre gode lakselvene i Porsanger.   Silfar Canyon is part of Børselva. 262 feet deep at the most. After many thousands of years of erosion from the …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading