Veien mot Båtsfjord og Berlevåg/ The road towards Båtsfjord and Berlevåg

Siden er under utvikling

Articles

Find More  

Båtsfjord – Makkaur – Batteriet (2/HAA 448)

Makkaur På Rosmålhaugen ved Makkaur ble det anlagt et kystbatteri for å sperre innseilingen til Båtsfjord, sikring av skipsleden i samarbeid med batteriene i Kongsfjorden og Hamningberg, samt for å hindre fiendtlig landgang og bruk av fjordene innenfor batteriets rekkevidde. I støttepunktet inngikk 4 – 5 stk 14,5 cm kanoner (fr) i feltm. Stillinge. Skuddvidde ca. 18 000 meter 2 stk 5 …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord Museum

    Båtsfjord Museum er en lokalhistorisk samling og samlingsplass for de som er interessert i lokal historie. Samlingen og museet drives på frivillig basis av Båtsfjord Historie og Museumslag, som utenom museumsdriften utgir en egen bildekalender med historiske bilder fra Båtsfjord, samt et medlemsblad som utkommer 3/4 ganger i året. Utstillingen er variert og dekker alt fra hverdagsliv til fiskeri i …

Continue reading  

Berlevåg – Partisankløfta/Partisan cleft

  I Løkvika, cirka 20 km sørøst for Berlevåg, ligger det en rekonstruert hytte bygd av gammel skipsplank og rekved. Under krigen flyttet to familier til den opprinnelige hytta, og bodde der da Løkvika ble utgangspunkt for motstandsvirksomhet. Varangerhalvøya var sentral for den russiske etterretningstjenesten som gjorde bruk av både norske og russiske agenter. Den prisbelønte dokumentarfilmen «En grå filt …

Continue reading  

Berlevåg – Kongsfjord landhandel/Kongsfjord country store

  Kongsfjord landhandel ligger i Kongsfjord, Berlevåg kommune. Den tradisjonsrike landhandelen som ligger tett inntil RV 890 mellom Tana bru og Berlevåg er bygget opp som en gammeldags, sjarmerende opplevelse. Med et lite museum som miljø finner du allikevel de mest elementære dagligvarer. Hyggelig betjening som serverer kaffe og vafler. Besøket er en koselig opplevelse. Kongsfjord var et av få …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

  Tana (også Tanaelva) (nordsamisk: Deatnu («Storelva»), finsk: Teno) er ei elv i Karasjok og Tana i Finnmark og Utsjok kommune i Finland. Elva er 366,3 km lang, regnet fra fjerneste kilde, og den har et nedbørfelt på 16 377 km². Middelvannføringen ved munningen er 197 m³/s.[1] Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til Finland. Den eksakte grensen følger …

Continue reading  

Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man får diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen. Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. …

Continue reading  

Deatnu Tana – Austertana kirke (church)

  Austertana kapell ligg i Tana sokn i Indre Finnmark prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1958. Kyrkja har langplan og 144 sitjeplassar. Arkitekt: Trond Dancke/Inge Fred Devo.     Austertana chapel lies in Tana parish in Inner Finnmark deanery. The chapel is built in wood in 1958. The church has long plan and has the …

Continue reading  

Båtsfjord – Båtsfjord kirke (church)

  Båtsfjord kirke er en arbeidskirke fra 1971 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Arkitekt for kirken var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeåret eller senere. Jardar Lunde har utført det 85 m² store glassmaleriet som heter «Den syvfoldige nåde – Guds herlige majestet».Byggverket er i betong og har 300 plasser. Adkomst til stedet er via Rv891.     Båtsfjord church …

Continue reading  

Båtsfjord – Severdigheter i Båtsfjord/ Sights in Båtsfjord

    Viktige severdigheter og destinasjoner i Båtsfjord er: – Båtsfjord kirke, med sitt spektakulære glassmaleri – Fuglelivet i indre havn med bla. Praktærfugl og Havelle – Skrovnesset med sitt fugleskjul og storslagne natur – Linken mast som er en topptur til Finnmarks nest høyeste byggverk – Syltefjordelva som er en av Finnmarks beste lakseelver – Stauran fuglefjell med sine …

Continue reading  

Båtsfjord – Syltefjord Kapell (Chaptel)

  Syltefjord kapell er en langkirke fra 1934 i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 60 plasser. Bygget 1934 i Makkaur, revet og flyttet til Syltefjord 1955     Syltefjord Chapel is a long church from 1934 in the municipality of Båtsfjord, Finnmark county. The edifice is in wood and has 60 seats. Built in 1934 …

Continue reading  

Båtsfjord – Gamle fiskevær / Old fishing village, Båtsfjord

  Tidligere bebodde fiskevær i kommunen: I Båtsfjord kommune ligger flere fraflyttede fiskevær som i dag brukes aktivt til rekreasjon og turistnæring: – Makkaur, som ble fraflyttet på begynnelsen av 50- tallet, ligger ytterst i fjorden på østre side. Man kommer seg dit til fots eller med båt (15 km ut Båtsfjorden). Stedet er kjent for sitt Makkaur Fyr, restene …

Continue reading  

Berlevåg – Fjellet langs veien til Berlevåg/ Mountains along the way to Berlevåg

  Litt om bergartene ved Kongsfjord. Bergartene på Varangerhalvøya er prekambriske, lagdelte avsetningsbergarter. De består hovedsakelig av sandstein og skifer avsatt opprinnelig som sand og silt langs randen av en gammel kontinent, for mellom 600 og 850 millioner år siden. Bevegelser i jordskorpen førte deretter til at bergarter på den nordlige halvdelen av Varangerhalvøya ble skjøvet inn i området fra …

Continue reading  

Berlevåg – Berlevåg kirke (Church)

  Berlevåg kirke er en langkirke fra 1960 i Berlevåg kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i betong og har 300 plasser. Arkitekt for bygget var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeårene eller senere. Altertavlen er utført av Kåre Jonsborg. Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via fylkesvei 890. Det første forsamlingshus i Berlevåg var et bedehus. 12. …

Continue reading  

Berlevåg – Havnemuseum/ Harbour Museum

  Berlevåg Havnemuseum er en institusjon med sjel og atmosfære. I hovebygningen fra Havnevesenets anleggstid, får du et innblikk i de ulike fasene av havneutbyggingen. I tillegg kan du lære om livet i et værhardt fiskerisamfunn. Anlegging av de fire moloene har vært et langvarig prosjekt i Berlevågs historie. Den første moloen ble påbegynt i 1913. For transport av stein …

Continue reading  

Berlevåg – Fiskeværet/ The fishing village

  Fiskerinæringen er fortsatt den viktigste næringen i lokalsamfunnet, fordi en betydelig del av innbyggerne arbeider i fangst- eller mottaksleddet. Det finnes tre aktive fiskemottak, en kongekrabbeprodusent og en stor hjemmeflåte.   The people in Berlevåg lives by fishing. The fishing industry is still the main industry in the local community, because a significant portion of citizens working in fishing …

Continue reading  

Berlevåg – Glasskunstner i Berlevåg/Glass artist in Berlevåg

  Midt i Berlevåg ligger Villa Borealis. Huset startet sitt liv på 50-tallet som Samvirkelag, og har gjennom tidene inneholdt bakeri, slakteri, melkeutsalg, manufaktur, skibsekspedisjon, ventehall for Hurtigruta, trygdekontor og mye mer. Nå har Arctic Glasstudio og Nordic Visions gått sammen om å gjøre Villa Borealis til et kreativt senter for utvikling. ARCTIC GLASSTUDIO I FØRSTE ETASJE . I hele …

Continue reading  

Kystdrakten/Coast costume

  For kystfolk fra nord til sør I løpet av årene fra 1989 har Kystdrakten slått seg ned langs hele den norske kyststripa fra Halden i Sør til Kirkenes i nord. Seleskjørt og sjal leveres i 100% ullstoff og skjorta i hvit bomullslerret. Skjørtet er mellomgrått med mørkebl ått sjal og belte. Skjørt og lomme er kantet med mørkeblått ullstoff …

Continue reading  

Kvendrakta/Kven costume

Idéen om en egen kvendrakt kom fra ”kvenkunstneren” fra Nord-Troms, Jens Stark i 1995 Han ønsket at også kvenene skulle ha en egen drakt som de kunne bruke i 17. mai, barnedåp, konfirmasjon, bryllup eller andre festsammenhenger der det er vanlig å bruke bunad. Kvendrakten skulle vise bærerens identitet og etniske bakgrunn. The idea for the costume came from «The Kven …

Continue reading  

Polarnatt – Mørketid/ Polar Night

  I siste halvdel av november forsvinner sola under horisonten og vi som bor nord for polarsirkelen omsluttes av polarnatten. Ingen sol før mot slutten av januar: mørketid. Vi får en tid med sollyset vendt opp mot himmelen som farger den rosa. Skyene blir også lyserøde. Plutselig eksploderer himmelen i nordlys og en trolsk stemning tar overhånd. Slik har vi det …

Continue reading  

Hurtigruta/ Coastal Streamer

Ruteplan for Hurtigruta/ Timetable for Hurtigruta (coastal streamer): https://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/ruteplan/   Hurtigruta går mellom Bergen i sør til Kirkenes i nord. Den går innom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Havøysund, Hammerfest, Øksfjord og videre sørover. Hvert sted har en Hurtigrute på syd og en på nord hver dag (bortsett fra Vadsø som bare har anløp på tur nordover). …

Continue reading  

Midnattsol/Midnight sun

Midnattsol kan du se fra mai til slutten av juli. The midnight sun can be seen from the month of May til the end of July. Bildekilde: Wikipedia / Image source: Wikipedia Midnattssol ved Nordkapplatået i Finnmark Kart som viser den nordlige polarsirkelen markert som en stipla sirkel. Midnattssol inntreffer om sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn i områdene mellom polarsirklene …

Continue reading  

Nordlys/ Aurora polaris

Nordlyset/ Aurora polaris Aurora polaris (polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i …

Continue reading